Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Календар рада – архива

 


Календар рада за школску 2016 / 17. годину

Одлука о усвајању календара рада за школску 2016/2017. годину
Преглед календара рада за школску 2016/17. годину
Календар рада за 2016/17. годину – табеларни


Календар рада за школску 2015 / 16. годину

Преглед календара рада за школску 2015/16. годину
Календар рада за 2015/16. годину – табеларни


Календар рада за школску 2014 / 15. годину

Одлука о усвајању измењеног календара рада за школску 2014/15. годину
Преглед календара рада за школску 2014/15. годину
Календар рада за 2014/15. годину-табеларни


Календар рада за школску 2013 / 14. годину

Одлука о усвајању измењеног календара рада за школску 2013/14. годину
Преглед календара рада за школску 2013/14. годину
Календар рада за 2013/14. годину-табеларни


Календар рада за школску 2012 / 13. годину

Одлука о усвајању календара рада за школску 2012/13. годину
Преглед календара рада за школску 2012/13. годину
Календар рада за 2012/13, годину-табеларни


Календар рада за школску 2011 / 12. годину

Одлука о усвајању календара рада за школску 2011/12. годину
Преглед календара рада за школску 2011/12. годину
Календар рада за 2011/12. годину-табеларни


Календар рада за школску 2010 / 11. годину

Одлука о усвајању календара рада за школску 2010/11. годину
Преглед календара рада за школску 2010/11. годину
Календар рада за 2010/11. годину-табеларни