Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Bojana M. Veljović Popović, Julijana S. Despotović


Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

Dijalektizmi kao stilsko obeležje Ršumovićeve proze Tri čvora na trepavici