Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Andrijana A. Nikolić


Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje

Motivi fantastike u romanu „Na putu za Dardel” Slobodana Zorana Obradovića i u pripovjednoj prozi „Zapisi iz hodnika vremena” Aleksandra Obradovića