Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2018.


 


CEO BROJ

 Zbornik radova Književnost za decu u nauci i nastavi, 2018.


 

POJEDINAČNI TEKSTOVI

 Aleksandra M. Petrović NA PUTU KA JEZIKU PROBLEM METODA

 Ana Lj. Petrović Dakić AZBUČKO, BOGDAN, VESELKO, GORAN I DRUŽINA – PROZNI PRISTUP PISMU

 Ana M. Marković TEHNIKE I STRATEGIJE PROZNE SAMOSVESTI U PRIČAMA DEJANA ALEKSIĆA I VESNE VIDOJEVIĆ-GAJOVIĆ

 Biljana S. Soleša KNjIŽEVNOST ZA DECU U INTEGRATIVNOJ NASTAVI

 Bojana B. Udovičić PROBLEMSKI PRISTUP SAVREMENOM ROMANU ZA DECU Miomir Milinković Vodenica kod Tri jarca

 Branko A. Ilić POETIKA KOMPOZICIJE AVANTURISTIČKOG ROMANA ZA DECU DOŽIVLjAJI TOMA SOJERA MARKA TVENA

 Branko S. Ristić PROSTOR I VREME U PROZI ZA DECU TIODORA ROSIĆA

 Vera M. Savić GREŠKE U POČETNOM ČITANjU NA ENGLESKOM JEZIKU I RAZUMEVANjE PROČITANOG TEKSTA

 Vujadin G. Zdravković i Dragana R. Gavrilović-Obradović NASTAVA SRPSKOG JEZIKA U IZOKRENUTOJ UČIONICI

 Dijana Lj. Vučković KNjIŽEVNO DJELO BRANKA ĆOPIĆA U MLAĐIM

 Dušanka V. Popović RECEPCIJA UMJETNIČKOG TEKSTA

 Emilija L. Stanković i Nataša M. Vukićević POETSKI TEKST U MUZIČKO-STVARALAČKIM AKTIVNOSTIMA UČENIKA

 Emina M. Kopas-Vukašinović KNjIŽEVNOST ZA DECU U SAVREMENOM

 Zona V. Mrkalj KNjIŽEVNOST ZA DECU I MLADE U NOVIM NASTAVNIM PROGRAMIMA

 I vana R. Ćirković-Miladinović POSITIVE ASPECTS OF USING LITERATURE FOR CHILDREN IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

 Ivana R. Jovanović JEZIČKA SLIKA SOCIJALNIH MOTIVA U POEZIJI ZA DECU RADETA JOVANOVIĆA

 Ivana R. Mijić Nemet DEČACI KAO DIVLjA STVORENjA PRIKAZI MUŠKIH PROTAGONISTA U ROMANIMA ZA DECU

Ilijana R. Čutura i Aleksandro S. Polin Klinčarski JEZIČKO-STILSKE KARAKTERISTIKE ROMANA JA TE VOLIM, A TI KAKO HOĆEŠ M. ĐURIČKOVIĆA

 Jelena D. Stošić UTICAJ HIPERKINETIČKOG SINDROMA (ADHD) NA LUTANjE ALISE KROZ ZEMLjU ČUDA

 Jelena P. Veljković Mekić ROMANI (PRE)OSMIŠLjAVANjA STVARNOSTI AGI I EMA, DVANAESTO MORE, KUĆA HILjADU MASKI

 Jelena R. Jovanović Simić i Radoje D. Simić O PREVODNOJ DEČJOJ LITERATURI SA STRANIH JEZIKA NA SRPSKI

 Jovan M. Ljuštanović O TIPOLOŠKIM MODELIMA U SRPSKOM PESNIŠTVU ZA DECU U 21. VEKU

 Jovanka D. Denkova SEMEJSTVOTO I SEMEJNITE VREDNOSTI VO SOVREMENATA MAKEDONSKA KNIŽEVNOST

 Ljiljana Ž. Pešikan-Ljuštanović PRIVILEGOVANO VREME ODRASTANjA U SAVREMENOM SRPSKOM FANTASTIČNOM ROMANU ZA DECU

 Magdalena M. Ivković REFLEKSI USMENE TRADICIJE U ROMANU PRINCEZA I LAV DRAGANA LAKIĆEVIĆA

 Maja M. Dimitrijević TUMAČENjE KNjIŽEVNOG JUNAKA U ROMANU ZA MLAĐI ŠKOLSKI UZRAST

 Milena S. Zorić O NEKIM FUNKCIJAMA AORISTA U ROMANU DECA BESTRAGIJE UROŠA PETROVIĆA

 Milica J. Stanković KNjIŽEVNOST ZA DECU U NASTAVI MUZIČKE KULTURE OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

 Miloš M. Kovačević O JEZIKU I STILU JED(I)NE SRPSKE ZBIRKE PRIČA O DJECI U GRAĐANSKOM BiH RATU

 Milun T. Vasić ČITALAČKI KLUB KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST U NASTAVI KNjIŽEVNOSTI – SVRHA, CILjEVI I JEDAN PRIMER

 Milutin B. Đuričković POEZIJA NEDELjKA POPADIĆA ZA DECU I MLADE

Mirjana M. Stakić i Sanja M. Maričić POEZIJA DRAGANA LUKIĆA KAO INTEGRATIVNI ELEMENT RAZVOJA GOVORA I MATEMATIČKIH POJMOVA U PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU

 Mirjana M. Čutović STVARALAČKI PRISTUP SAVREMENOM ROMANU O DEČJIM DRUŽINAMA

 Nevena B. Stanisavljević LETO KADA SAM NAUČILA DA LETIM JASMINKE PETROVIĆ KAO ŽENSKI OBRAZOVNI ROMAN ZA 21. VEK

 Nenad R. Kebara ČUDNO, ČUDESNO I ČUDO (U SRPSKOM PESNIŠTVU ZA DECU)

Nenad R. Stojković DRAMATIZACIJA I LUTKARSTVO U NASTAVI I VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA KAO ELEMENT VASPITNOG UTICAJA

 Nina B. Marković AVANTURE KRALjEVIĆA MARKA BRANKA STEVANOVIĆA USMENA EPSKA PESMA U RUHU SAVREMENE POEZIJE ZA DECU

 Sandra R. Milanović, Vesna V. Milenković, Ivana R. Jovanović POČETNA NASTAVA SRPSKOG JEZIKA I MATEMATIKE U FISKULTURNOJ SALI

 Smiljka J. Naumović „KAKO SPAVAJU TRAMVAJI” ‒ ASPEKT PARABOLE U PESMI MILOVANA DANOJLIĆA

Snežana P. Marković SAMOSTALNI STVARALAČKI RAD UČENIKA NA ČASOVIMA KNjIŽEVNOSTI U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE (TEORIJA I PRAKSA)

 Strahinja D. Polić IMAGOLOŠKO ČITANjE GARAVOG SOKAKA MIROSLAVA ANTIĆA

 Tiodor R. Rosić PRISTUP ANTOLOGIJI SAVREMENE SRPSKE PRIPOVETKE