Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2018.


 


ЦЕО БРОЈ

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2018.


 

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

 Александра М. Петровић НА ПУТУ КА ЈЕЗИКУ ПРОБЛЕМ МЕТОДА

 Ана Љ. Петровић Дакић АЗБУЧКО, БОГДАН, ВЕСЕЛКО, ГОРАН И ДРУЖИНА – ПРОЗНИ ПРИСТУП ПИСМУ

 Ана М. Марковић ТЕХНИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ ПРОЗНЕ САМОСВЕСТИ У ПРИЧАМА ДЕЈАНА АЛЕКСИЋА И ВЕСНЕ ВИДОЈЕВИЋ-ГАЈОВИЋ

 Биљана С. Солеша КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У ИНТЕГРАТИВНОЈ НАСТАВИ

 Бојана Б. Удовичић ПРОБЛЕМСКИ ПРИСТУП САВРЕМЕНОМ РОМАНУ ЗА ДЕЦУ Миомир Милинковић Воденица код Три јарца

 Бранко А. Илић ПОЕТИКА КОМПОЗИЦИЈЕ АВАНТУРИСТИЧКОГ РОМАНА ЗА ДЕЦУ ДОЖИВЉАЈИ ТОМА СОЈЕРА МАРКА ТВЕНА

 Бранко С. Ристић ПРОСТОР И ВРЕМЕ У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

 Вера М. Савић ГРЕШКЕ У ПОЧЕТНОМ ЧИТАЊУ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА

 Вујадин Г. Здравковић и Драгана Р. Гавриловић-Обрадовић НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ИЗОКРЕНУТОЈ УЧИОНИЦИ

 Дијана Љ. Вучковић КЊИЖЕВНО ДЈЕЛО БРАНКА ЋОПИЋА У МЛАЂИМ

 Душанка В. Поповић РЕЦЕПЦИЈА УМЈЕТНИЧКОГ ТЕКСТА

 Емилија Л. Станковић и Наташа М. Вукићевић ПОЕТСКИ ТЕКСТ У МУЗИЧКО-СТВАРАЛАЧКИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА

 Емина М. Копас-Вукашиновић КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У САВРЕМЕНОМ

 Зона В. Мркаљ КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У НОВИМ НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА

 I vana R. Ćirković-Miladinović POSITIVE ASPECTS OF USING LITERATURE FOR CHILDREN IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

 Ивана Р. Јовановић ЈЕЗИЧКА СЛИКА СОЦИЈАЛНИХ МОТИВА У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ РАДЕТА ЈОВАНОВИЋА

 Ивана Р. Мијић Немет ДЕЧАЦИ КАО ДИВЉА СТВОРЕЊА ПРИКАЗИ МУШКИХ ПРОТАГОНИСТА У РОМАНИМА ЗА ДЕЦУ

Илијана Р. Чутура и Александро С. Полин Клинчарски ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОМАНА ЈА ТЕ ВОЛИМ, А ТИ КАКО ХОЋЕШ М. ЂУРИЧКОВИЋА

 Јелена Д. Стошић УТИЦАЈ ХИПЕРКИНЕТИЧКОГ СИНДРОМА (ADHD) НА ЛУТАЊЕ АЛИСЕ КРОЗ ЗЕМЉУ ЧУДА

 Јелена П. Вељковић Мекић РОМАНИ (ПРЕ)ОСМИШЉАВАЊА СТВАРНОСТИ АГИ И ЕМА, ДВАНАЕСТО МОРЕ, КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ

 Јелена Р. Јовановић Симић и Радоје Д. Симић О ПРЕВОДНОЈ ДЕЧЈОЈ ЛИТЕРАТУРИ СА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА СРПСКИ

 Јован М. Љуштановић О ТИПОЛОШКИМ МОДЕЛИМА У СРПСКОМ ПЕСНИШТВУ ЗА ДЕЦУ У 21. ВЕКУ

 Јованка Д. Денкова СЕМЕЈСТВОТО И СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ

 Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић ПРИВИЛЕГОВАНО ВРЕМЕ ОДРАСТАЊА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ФАНТАСТИЧНОМ РОМАНУ ЗА ДЕЦУ

 Магдалена М. Ивковић РЕФЛЕКСИ УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ У РОМАНУ ПРИНЦЕЗА И ЛАВ ДРАГАНА ЛАКИЋЕВИЋА

 Маја М. Димитријевић ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ЈУНАКА У РОМАНУ ЗА МЛАЂИ ШКОЛСКИ УЗРАСТ

 Милена С. Зорић О НЕКИМ ФУНКЦИЈАМА АОРИСТА У РОМАНУ ДЕЦА БЕСТРАГИЈЕ УРОША ПЕТРОВИЋА

 Милица Ј. Станковић КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 Милош M. Ковачевић О ЈЕЗИКУ И СТИЛУ ЈЕД(И)НЕ СРПСКЕ ЗБИРКЕ ПРИЧА О ДЈЕЦИ У ГРАЂАНСКОМ БиХ РАТУ

 Милун Т. Васић ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ КАО ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ – СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЈЕДАН ПРИМЕР

 Милутин Б. Ђуричковић ПОЕЗИЈА НЕДЕЉКА ПОПАДИЋА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Мирјана М. Стакић и Сања М. Маричић ПОЕЗИЈA ДРАГАНА ЛУКИЋA КАО ИНТЕГРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТ РАЗВОЈА ГОВОРА И МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

 Мирјана М. Чутовић СТВАРАЛАЧКИ ПРИСТУП САВРЕМЕНОМ РОМАНУ О ДЕЧЈИМ ДРУЖИНАМА

 Невена Б. Станисављевић ЛЕТО КАДА САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ КАО ЖЕНСКИ ОБРАЗОВНИ РОМАН ЗА 21. ВЕК

 Ненад Р. Кебара ЧУДНО, ЧУДЕСНО И ЧУДО (У СРПСКОМ ПЕСНИШТВУ ЗА ДЕЦУ)

Ненад Р. Стојковић ДРАМАТИЗАЦИЈА И ЛУТКАРСТВО У НАСТАВИ И ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА КАО ЕЛЕМЕНТ ВАСПИТНОГ УТИЦАЈА

 Нина Б. Марковић АВАНТУРЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА БРАНКА СТЕВАНОВИЋА УСМЕНА ЕПСКА ПЕСМА У РУХУ САВРЕМЕНЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ

 Сандра Р. Милановић, Весна В. Миленковић, Ивана Р. Јовановић ПОЧЕТНА НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

 Смиљка Ј. Наумовић „КАКО СПАВАЈУ ТРАМВАЈИ” ‒ АСПЕКТ ПАРАБОЛЕ У ПЕСМИ МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

Снежана П. Марковић САМОСТАЛНИ СТВАРАЛАЧКИ РАД УЧЕНИКА НА ЧАСОВИМА КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (ТЕОРИЈА И ПРАКСА)

 Страхиња Д. Полић ИМАГОЛОШКО ЧИТАЊЕ ГАРАВОГ СОКАКА МИРОСЛАВА АНТИЋА

 Тиодор Р. Росић ПРИСТУП АНТОЛОГИЈИ САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ПРИПОВЕТКЕ