Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави


ЦЕО БРОЈ

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

Ана М. Марковић РЕФЛЕКСИ ЕКСПЛИЦИТНЕ ПОЕТИКЕ ДУШАНА РАДОВИЋА У ЊЕГОВОМ ПРИПОВЕДАЧКОМ ПРОСЕДЕУ

Бранка Р. Брчкало ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА НА ИСТРАЖИВАЧКО ЧИТАЊЕ ЗБИРКЕ ПРИПОВЈЕДАКА ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

Бранко А. Илић КЊИЖЕВНА КОНСТРУКЦИЈА ДЕТЕТА-ЈУНАКА КРОЗ МРЕЖУ СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА (ЛИК ТОМА СОЈЕРА)

Бранко С. Ристић САН И ПОЕТИКА ДИЈАБОЛИЗМА У ПРОЗИ ЗА ДЕЦУ ТИОДОРА РОСИЋА

Бриндуша Жујка, Маринел НегруАКТУЕЛНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У РУМУНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ У ВОЈВОДИНИ

Буба Д. Стојановић МОТИВ ЧИТАЊА У ДЕЛИМА САВРЕМЕНИХ ПИСАЦА ЗА ДЕЦУ

Виолета П. Јовановић КАЛ ИНА У СВЕТУ ЧУДА

Дијана Љ. Вучковић О ИЛУСТРАЦИЈИ У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ

Драгана Ј. Цицовић Сарајлић ТЕКСТОВИ СРПСКИХ ПЈЕСНИКА У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Драгана Р. Гавриловић-Обрадовић ГРУПНИ ОБЛИК РАДА У ФУНКЦИЈИ РАЗЛИЧИТИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ПРИСТУПА КЊИЖЕВНОМ ТЕКСТУ

Драгољуб Ж. Перић АСПЕКТУАЛИЗАЦИЈА СРПСКОГ РОМАНА ТЗВ. ЕПСКЕ ФАНТАСТИКЕ У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ

Душица М. Потић ЈЕЗИК И МАСКА – ВЕСЕЛА ГРАМАТИКА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

Зона В. Мркаљ ОДЛОМАК КАО САМОСВОЈНИ ТЕКСТ У НАСТАВНОЈ ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКОГ ДЕЛА

Зорица В. Цветановић ТИПОЛОГИЈА ПИТАЊА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ивана Р. Мијић Немет РЕФЛЕКСИ УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ЗЕЛЕНБАБИНИМ ДАРОВИМА ИВАНЕ НЕШИЋ

Илијана Р. Чутура СЕМАНТИКА И СТИЛИСТИКА ГЛАГОЛА У ЋОПИЋЕВИМ АУТОРСКИМ ДИДАСКАЛИЈАМА

Jeлена Љ. Спасић ТОПОТЕЗИЈА У САВРЕМЕНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ

Јелена М. Стевановић ДУШАН РАДОВИЋ О СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ И ЈЕЗИЧКОЈ КУЛТУРИ

Јован М. Љуштановић ПРИЧА И ПРИЧАЊЕ КАО ИГРА У КРАТКИМ ПРИЧАМА ЗА ДЕЦУ ДУШАНА РАДОВИЋА И ДЕЈАНА АЛЕКСИЋА

Јованка Д. Денкова, Махмут И. ЧеликРОМАНИТЕ НА ГОРЈАН ПЕТРЕВСКИ ПОСВЕТЕНИ НА МЛАДЕШКИТЕ ВОЗБУДИ И ДИЛЕМИ

Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић ПРОСТОР У ФАНТАСТИЧНОМ РОМАНУ ЗА ДЕЦУ – НАЦРТ ТИПОЛОГИЈЕ НА ПРИМЕРИМА ИЗ САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ПРОЗЕ

Маја М. Димитријевић МЕТОДИЧКИ ИЗАЗОВИ У ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ГРОТЕСКНИХ ЈУНАКА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ

Марија И. Слобода ТУМАЧЕЊЕ НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ И ПОЈМОВА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ

Марина В. Кебара ЈЕЗИЧКА ИГРА У ДЕЧЈЕМ ДИСКУРСУ КАО ПРЕЦЕДЕНТ ПОЕТСКЕ УПОТРЕБЕ РЕЧИ

Махмут И. Челик, Јованка Д. Денкова ТВОРЕШТВОТО НА ФАХРИ КАЈА

Милена М. Ивановић ИГРА У АНДРИЋЕВИМ ПРИПОВИЈЕТКАМА ЗА ДЈЕЦУ

Милена С. Зорић ОД ИГРЕ ПРСТИМА ДО „ПРИЧЕ О МАЛОМ ПРСТУ“

Милентије M. Ђорђевић ДУШАН РАДОВИЋ И РАНИЈЕ ПЕСНИЧКО ИСКУСТВО

Милисав М. Савић СТВАРНА И ИМАГИНАРНА МЕСТА У РОСИЋЕВОЈ КЊИЗИ ДОЛИНА ЈОРГОВАНА

Милош M. Ковачевић О „ДОСЕТКАМА И НАИВНОСТИМА ИЗ ДЕЧИЈЕГ СВЕТА“ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА

Милутин Ђуричковић САВРЕМЕНА ТУРКМЕНИСТАНСКА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Миомир Милинковић САВРЕМЕНИ СРПСКИ РОМАН ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Мирјана M. Стакић УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПСИХОЛОШКЕ И СОЦИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ КЊИЖЕВНИХ ЛИКОВА У САВРЕМЕНОМ МЕТОДИЧКОМ ТУМАЧЕЊУ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУЛИКОВА

Ненад Р. Кебара ДРАМА ОБРЕДА ПРЕЛАСКА У ПЕСМИ „ПРИЧА ИЗ МРАВЉЕГ СВЕТА“ ДОБРИЦЕ ЕРИЋА

Николаје Паулица JУНАК САВРЕМЕНОГ ФАНТАСТИЧНОГ РОМАНА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Нина Б. Марковић ЦЕНТАР ВАСИОНЕ ЈЕ УВЕК БЛИЗУ – АСПЕКТИ СЛОБОДЕ У ПРОЗИ ИГОРА КОЛАРОВА

Радоје Д. Симић, Јелена Р. Јовановић СимићГРИГОР ВИТЕЗ – ДЕЧЈИ ПЕСНИК

Сања Голијанин Елез НАРАТИВНА ТИПОЛОГИЈА И ФУНКЦИОНАЛНО РАСЛОЈАВАЊЕ СТИЛОВА – СИНКРЕТИЗАМ АУТОБИОГРАФСКОГ ДИСКУРСА КАО ПОЛАЗИШТЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ

Саша Кнежевић „ДРАМА“ ДУШАНА РАДОВИЋА

Снежана П. Марковић ПРИЧА ИЗ ЖИВОТА И О ЖИВОТУ ПИСЦА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ЧИТАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Снежана П. Перишић ЕЛЕМЕНТИ ПОЕТИКЕ У ДРАМСКИМ ТЕКСТОВИМА И ПРИЧАМА ДУШАНА РАДОВИЋА

Сретко О. Дивљан ЛУТКА-ИГРА И ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Срето З. Танасић О ИСКАЗИВАЊУ МОМЕНАТА ИЗНЕНАДНОСТИ У ПРОЗИ ЗА ДЈЕЦУ БРАНКА ЋОПИЋА

Тиодор Р. Росић ПОЕТИКА СЛОБОДЕ У СТВАРАЛАШТВУ ДУШАНА РАДОВИЋА

Тихомир Б. Петровић СТИЛСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ