Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVII, бр. 2 – децембар 2020.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVII, бр. 2 – децембар 2020.


Појединачни текстови

Bilјana B. Radić-Bojanić, THE COMMUNICATIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Milena Z. Škobo, INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING (VICTORIAN) LITERATURE IN THE DIGITAL AGE

Valentina M. Gavranović, Marijana M. Prodanović, GRAMMAR IN LOW-STAKES, INFORMAL TESTING CONTEXT – DO DIFFERENT TASK TYPES INFLUENCE PERFORMANCE?

Драгана В. Станковић, УПОТРЕБА ПАДЕЖА У ГОВОРУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ИЗ ВРАЊА – СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП

Милена Д. Матић, Мирјана Р. Обрадовић, ИНТЕРКУЛТУРНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА: ЗНАЧАЈ ДИСКУРЗИВНЕ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЈЕ У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Јелена Д. Рајовић, Небојша М. Денић, Јелена Н. Стојановић, ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ УЏБЕНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ: КРИТЕРИЈУМИ АНАЛИЗЕ

Ивана Р. Јовановић, О НЕКИМ АСПЕКТИМА ПСИХОЛОГИЈЕ МЕДИЈСКЕ И ОПШТЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Тамара Н. Јаневска, ЛИНГВИСТИЧКА (САМО)ИЗОЛАЦИЈА: ИДЕОЛОШКИ АСПЕКТИ НОВИНСКОГ ДИСКУРСА

Горица Р. Томић, О ЈЕДНОЈ ПОСЕБНОЈ КАТЕГОРИЈИ СЛИВЕНИЦА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Светлана Ж. Бабовић, КОНЦЕПТ ЧАСТИ У ПОСЛОВИЦАМА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Марија Н. Вујовић, ЈЕЗИЧКИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ТРАНСФЕР

Наташа М. Милојевић, НАРАЦИЈА, ТРАДИЦИЈА И МАНИПУЛАЦИЈА: МИТ О ПОСТАЊУ У ТРИЛОГИЈИ БЕСНИАДАМ МАРГАРЕТ АТВУД

Velimir D. Mladenović, ELSA TRIOLET ЕТ LES SURRÉALISTES

Маја М. Димитријевић, ГОВОР ПРОСТОРА У АНДРИЋЕВОЈ ПРИПОВЕЦИ „ЗЛОСТАВЉАЊЕ”

Милош Н. Стојадиновић, ПОВЕЗАНОСТ ИСТРАЈНОСТИ И АКАДЕМСКОГ ПОСТИГНУЋА: МЕТААНАЛИЗА

Јелена Д. Теодоровић, ШКОЛА КАО СРЕДИНА ПОДСТИЦАЈНА ЗА УЧЕЊЕ – ИНСТРУМЕНТ И ПЕРЦЕПЦИЈЕ НАСТАВНИKA

Predrag Ž. Živković, DEFERMENT OF ACADEMIC OBLIGATIONS AND UNIVERSITY STUDENTS SELF-HANDICAPPING: PROCRASTINATION IN AN ACADEMIC CONTEXT

Katarina B. Putica, GRAMMAR SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARD ORGANIC CHEMISTRY AND THE IMPLEMENTATION OF CONTEXT-BASED APPROACH IN ORGANIC CHEMISTRY TEACHING

Далиборка Р. Поповић, Душан П. Ристановић, ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Ирена Б. Голубовић-Илић, ДЕТЕ-ИСТРАЖИВАЧ – АКТИВНИ УЧЕСНИК У СВОМ РАЗВОЈУ

Весна М. Петровић, Наташа М. Вукићевић, Радован Антонијевић, КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ СЕКВЕНЦИЈАЛНЕ АНАЛИЗЕ И ДРУГИХ МОДЕЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ШКОЛСКОГ ЧАСА

Јелена Р. Јовановић Симић, КРОЗ СИНТАКСУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА

Анђела Т. Вујошевић, ПИТАЊЕ МОРАЛА: ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН ПОЛИТИЧКИ КОРЕКТАН ЈЕЗИК?

Нинослав С. Станојловић, ВРЕДАН ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЈАГОДИНСКЕ ПРОСВЕТЕ

Ана П. Ђорђевић, ПРИКАЗ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА НАСТАВУ КЊИЖЕВНОСТИ I–III РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Недељко М. Милановић, ЗНАЧАЈ СТАТИСТИЧКИХ ТЕСТОВА У ПЕДАГОГИЈИ