Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Učiteljski fakultet (1993–2006)


Skupština Republike Srbije, na sednici 1. jula 1993. godine, donela je Zakon o osnivanju učiteljskih fakulteta i o ukidanju i promeni delatnosti pedagoških akademija. Učiteljski fakultet u Jagodini nastavio je, sada na univerzitetskom nivou, stogodišnju tradiciju uspešnog obrazovanja

 ufzgrada  ufamfiteatar ufcas_muzickog
 ufbife  ufpredavanja  ufhor_i_orkestar