Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Studentski radio

STUDENT FM – INTERNI MEDIJSKI SERVIS PEDAGOŠKOG FAKULTETA U JAGODINI

Uz podršku programa Korak u 2006. godini nabavljena je i instalirana interna radio stanica čiji programski sadržaj osmišljavaju studenti Fakulteta u saradnji sa nastavnicima i saradnicima. Sve pripreme i instalacije završene su do 1. 10.2006.

Preuzmite izveštaj o početku rada studentske interne radio stanice.
STUDENT FM je interna radio stanica čiji se muzički program emituje posredstvom fakultetskog razglasa.

Kontakt:
studentfmradio@gmail.com