Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Sreten Adžić – Osnivač Učiteljske škole u Jagodini


Sreten Adžić, prvi upravitelj, smatra se osnivačem Muške učiteljske škole u Jagodini i čovekom izuzetnog reformatorskog duha i naprednih ideja koje i danas predstavljaju vodilje u našem radu. Na svečanom otvaranju Muške učiteljske škole, Sreten Adžić govorio je o razlozima njenog osnivanja:

„Od kolike je koristi narodna škola za narod i državu nije potrebno osobeno dokazivati. Dosta je samo da se setimo, kako se danas svi prosvećeni narodi i sve srećne države otimaju da otvore što više i što boljih narodnih škola, te kroz njih da unesu u narod što više i što čistije svetlosti od spasonosne prosvete. Uz tu trudbu, da bude što više i što boljih narodnih škola, ide uporedo i neodvojno trudba da se spreme što bolji učitelji. Jer, zaista, gospodo, neka je školska zgrada najsavršenija, a đaci pravi anđeli, kada se dadu oni u ruke neuku i nespremnu učitelju, teško će biti i toj školi i toj deci, i onoj ‘prosveti’ koju će ona dobivati od tog učitelja. A nigde nisu tako opasne i tako nedogledne zle posledice od lošeg majstora, kao što su u školi. Otuda su dobre učiteljske škole važna potreba državna i narodna. Iz toga, eto, uzroka trude se danas svi prosvećeni narodi da imaju što više i što boljih učiteljskih škola. Iz tog istog uzroka ustanovljena je i ova nova učiteljska škola, ovaj novi rasadnik prosvetni, čije otvaranje mi danas vršimo na ovaj svečan način.“

Škola po zamisli Sreten Adžića i danas predstavlja naš ideal i naš cilj, a to je: „škola koja će obrazovati čoveka radna, poštena, razumna; čoveka zdrava, snažna, krepka; čoveka umetna, okretna, vredna, preduzimljiva, zauzimljiva, istrajna; čoveka imućna – čoveka razborita i promišljena, čoveka svesna i ljupka, čoveka pravična i dostojanstvena, čoveka patriotu; čoveka karaktera, prava, cela, čitava, potpuna čoveka – jednom rečju ČOVEKA“.