Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Programi stručnog usavršavanja


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini se posebna pažnja posvećuje i promovisanju značaja permanentnog obrazovanja direktora, vaspitača, nastavnika i saradnika u toku njihove profesionalne karijere. U prilici smo da vam predstavimo 7 veoma kvalitetnih programa stručnog usavršavanja, akreditovanih kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (Katalog za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu):

K.br. 80, SIDRO – prva pomoć i podrška detetu i mladoj osobi u krizi (K3, P4)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=337

K.br. 472, Kvalitetna nastava 1 – Socijalni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (K2, P3)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=375

K.br. 473, Kvalitetna nastava 2 – Organizacioni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (K2, P3)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=451

K.br. 474, Kvalitetna nastava 3 – Kognitivni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (K2, P3)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=478

K.br. 561, PROJEKTNI MODEL NASTAVE (K2, P3)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=443

K.br. 633, Liderstvo u obrazovanju – Upravljanje obrazovnim institucijama (deo 1) (K4, P3)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=365

K.br. 634, Liderstvo u obrazovanju – Upravljanje obrazovnim institucijama (deo 2) (K4, P3)
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=457