Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Programi stručnog usavršavanja


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini se posebna pažnja posvećuje i promovisanju značaja permanentnog obrazovanja direktora, vaspitača, nastavnika i saradnika u toku njihove profesionalne karijere. U prilici smo da vam predstavimo program stručnog usavršavanja, akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (Katalog za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu):

K.br. 539, Izokrenuta učionica u nastavnoj praksi (P3, K2, K17, K23)
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=539&action=page%2Fcatalog%2Fview