Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Raspored ispita


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2022/23. godina

 

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom  ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u junskom  ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom  ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom  ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom  ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom  ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom  ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom  ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom  ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku – Srukovna medicinska sestra vaspitač
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku – Master Obrazovne politike

Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku – Master Obrazovne politike

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – SRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA VASPITAČ