Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Raspored ispita


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2021/22. godina

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom decembarskom ispitnom roku (za studente sa istekom redovnog trajanja studija – apsolventi)
Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom decembarskom ispitnom roku (za studente sa istekom redovnog trajanja studija – apsolventi)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku OAS i MAS

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita  2020/2021. godina – Doktorske