Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Raspored ispita


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2019/20. godina

 

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom II ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku-  Apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku – Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

 

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku-  Apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku – Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)