Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Raspored ispita – arhiva


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2021/22. godina

 

Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku  OAS – apsolventi
Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku  MAS – apsolventi

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku – Master akademske studije

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2020/21. godina

 

Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom decembarskom ispitnom roku (za studente sa istekom redovnog trajanja studija – apsolventi)
Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom decembarskom ispitnom roku (za studente sa istekom redovnog trajanja studija – apsolventi)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku OAS i MAS

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom 2 ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita  2020/2021. godina – Doktorske


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2019/20. godina

 

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom (apsolventi) ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku (apsolventi)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom (apsolventi) ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom (apsolventi) ispitnom roku – svi studijski programi

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom II ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom II ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom II ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom II ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u julskom II ispitnom roku (nadoknada redovnog aprilskog ispitnog roka) – U
Raspored polaganja ispita u julskom II ispitnom roku (nadoknada redovnog aprilskog ispitnog roka) – PV
Raspored polaganja ispita u julskom II ispitnom roku (nadoknada redovnog aprilskog ispitnog roka) – DV
Raspored polaganja ispita u julskom II ispitnom roku (nadoknada redovnog aprilskog ispitnog roka) – Master

Raspored polaganja ispita u julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Doktorske studije

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku-  Apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku – Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

 

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku – Osnovne akademske studije (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku-  Apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku – Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi), upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2018/19. godina

 

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku – master

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembarskom ispitnom roku – master

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – master

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – MAS Liderstvo u obrazovanju

Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom majskom ispitnom roku –  (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom majskom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – master

Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – master

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – MAS
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Doktorske studije

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – MAS
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – MAS Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Doktorske studije

Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom decembarsom ispitnom roku –  (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom decembarsom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom novembarskom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom novembarskom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 


RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2017/18. godina

Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – DV

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Doktorske akademske studije

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Doktorske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Doktorske studije

Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku (za studente upisane po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Master (za studente upisane po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master (Liderstvo u obrazovanju)
 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV

 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master
 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV (IV godina)
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – MAS

 Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Doktorske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – MAS

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – MAS
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Doktorske akademske studije
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Liderstvo u obrazovanju