Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVI, бр. 2 – децембар 2019.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVI, бр. 2 – децембар 2019.


Појединачни текстови

Тиана М. Тошић Лојаница, АНАЛИТИЧКИ И ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОЦЕЊИВАЊУ ПРЕВОДА

Тамара Н. Јаневска, МЕТАФОРИЧКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА НАДЕ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Марија Н. Јаневска, ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА КОМПОНЕНТОМ КАМЕН

Марко М. Ђорђевић, Илијана Р. Чутура, КЊИЖЕВНОСТ И ПОЛИТИКА

Златко М. Грушановић, ТИПОЛОГИЈА ХЕРОЈА У СРПСКОЈ ДРАМИ

Милан П. Милошевић, РЕАЛИСТИЧНОСТ ФИКЦИЈЕ У РОМАНУ МИЛАН НАРАНЏИЋ

Јасмина Б. Тешовић, ОБРЕД САМОЖРТВОВАЊА У ПРИПОВЕЦИ „САН СМЕШНОГ ЧОВЕКАˮ

Ђорђе Н. Кебара, ХАЈДУЦИ БРАНИСЛАВА НУШИЋА КАОРОМАНЕСКНА ПРЕТПОСТАВКА

Самир Х. Љајић, ПСИХОЛОГИЈА МАСЕ И МЕДИЈИ У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Миа М. Арсенијевић, НЕВИДЉИВО ПРИСУТНИ МАЈКА И ДЕТЕ У POST, PARTUM DOCUMENT, У МЕРИ КЕЛИ

Владимир Љ. Станковић, Биљана Р. Влашковић Илић, НЕГАЦИЈА КУЛТУРЕ У РОМАНУ ФАРЕНХАЈТ 451 РЕЈА БРЕДБЕРИЈА

Марија С. Раковић ВЕНЦЛОВИЋЕВ СЕНТАНДРЕЈСКИ БУКВАР ИЗ 1717. ГОДИНЕ

Александро С. Полин Клинчарски, КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА БУКВАРА А. ДРАГОСАВЉЕВИЋА (1825) И МИЛАТОВИЋ–ИВКОВИЋ (2007)

Александар С. Јеленић, АНАЛИЗА ЧИТАНАЧКЕ АПАРАТУРЕ ЗА ДРАМСКИ ТЕКСТ „ПЕПЕЉУГА” АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА

Наташа М. Вукићевић, Катарина Р. Станојевић, Ивана M. Милић, РАД СА МУЗИЧКИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА

Сузана М. Ђорђевић, Верица Р. Милутиновић, ПРЕДВИЂАЊЕ ОЦЕНА СТУДЕНАТА КОРИШЋЕЊЕМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА

Милош Н. Стојадиновић, Гордана Д. Ђигић, СТИЛОВИ УЧЕЊА СТУДЕНАТА ПСИХОЛОГИЈЕ И ЊИХОВИХ НАСТАВНИКА

Edita K. Bekteshi, Ivana R. Ćirković Miladinović, STUDENTS’ ETHICS IN TASK, BASED LEARNING DURING GROUP WORK

Milica D. Vukadin, Nevena S. Marković, DEVELOPING 21ST CENTURY SKILLS THROUGH THEME, BASED INSTRUCTION

Милица М. Гучанин, УЛОГА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА

Бојан Д. Милорадовић, ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И МАТЕМАТИКЕ

Јулијана С. Деспотовић, О НАУЧНИМ ДОПРИНОСИМА РАДОЈА СИМИЋА

Никола Р. Настић, ПРИКАЗ ЗБОРНИКА РАДОВА СРПСКИ ЈЕЗИК СТАТУС, СИСТЕМ, УПОТРЕБА

Катарина Б. Субановић, РАЗВОЈНИ ПУТ ГЛАГОЛА БИТИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Теодора З. Маринковић, ПРИКАЗ КЊИГЕ УСАМЉЕНОСТ АУТОРА ЏОНА Т. КАСИОПА И ВИЉАМА ПАТРИКА

Марија М. Станојевић Веселиновић, ПРИМЕНА CLIL МЕТОДЕ

Maja P. Nikolova, ROBOT EDUCATION