Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Спискови студената


Спискови студената у docx (word) формату – јесењи/пролећни семестар 2018/2019.

 

Студијски програм Учитељ

I година
III година – групе студената
IV година – групе студената

Студијски програм Васпитач у предшколским установама

I година
IV година – групе студената

Студијски програм Васпитач у домовима

I година


Спискови студената у xls (excel) формату – јесењи/пролећни семестар 2018/2019.

 

Студијски програм Учитељ

I година
III година – групе студената
IV година – групе студената

Студијски програм Васпитач у предшколским установама

I година
 IV година – групе студената

Студијски програм Васпитач у домовима

I година

 Спискови студената у docx (word) формату – јесењи/пролећни семестар 2017/2018.

 

Студијски програм Учитељ

I година
II година
III година
IV година

Студијски програм Васпитач у предшколским установама

 I година
II година
III година
IV година

Студијски програм Васпитач у домовима

I година
II година
III година


Спискови студената у xls (excel) формату – јесењи/пролећни семестар 2017/2018.

 

Студијски програм Учитељ
I година
II година
III година
IV година

Студијски програм Васпитач у предшколским установама
I година
II година
III година
IV година

Студијски програм Васпитач у домовима
I година
II година
III година