Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Милан Миликић

Име, средње слово, презиме: Милан П. Миликић
Звање: Асистент
Датум рођења: 8.8.1988.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе математике
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за методику математике (II спрат)
Телефон:
е-mail: m.milikic@yahoo.com
Консултације: понедељком и уторком од 12:30 до 13:30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Мастер 2012. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Математика
Диплома 2010. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

  1. Методика наставе математике (Учитељ, III година ОАС)
  2. Методички практикум математике (Учитељ, IV година ОАС)
  3. Методика развоја почетних математичких појмова (Васпитач у предшколским установама, III година ОАС)
  4. Методички практикум развоја почетних математичких појмова (Васпитач у предшколским установама, IV година ОАС)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

  1. Вуловић, Н., Миликић, М. (2015). Национални оквир исхода математичких такмичења ученика четвртог разреда, Методички аспекти наставе математике III (119-129). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
  2. Миликић, М. (2015). Примена аудиовизуелних наставних средстава у овладавању почетним математичким појмовима, Методички аспекти наставе математике III (159-164). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
  3. Вуловић, Н., Миликић, М. (2017). Мишљења учитеља и наставника математике о применљивости стечених знања, Учење и настава. Год. III (Бр. 4). Београд: KLETT друштво за развој образовања, 697-706.

Остале активности

Учешће на пројектима: Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања (2017-2019) који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, Словенија.
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика наставе математике
Чланства у организацијама: Члан Друштва математичара Србије
Остали подаци: