Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika (36 ESPB)


U skladu sa uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerziteta u Kragujevcu, na Fakultetu pedgoških nauka u Jagodini su do daljeg suspendovani ispitni rokovi. Umesto aprilskog roka biće organizovane provere znanja, na predmetima gde je to moguće. Polaznici PPM programa ne treba da prijavljuju ispite već da se jave nastavnicima putem mejla, gde će im biti predočeno da li postoje mogućnosti alternativnih provera znanja. Nakon završetka vanrednog stanja ispiti će se prijavljivati na uobičajeni način, kada će biti i moguće evidentiranje ostvarenih rezultata na ovoj proveri znanja. Polaznicima koji su prijavili ispite za martovski ispitni rok, uplate i prijave će biti priznate za prvi naredni ispitni rok nakon završetka vanrednog stanja.


Obaveštenje o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za školsku 2019/2020. godinu


Raspored ispita u martovskom ispitnom roku 2020.


Prijave ispita su od 1. do 5. u mesecu.

Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.

Prijavni list
Odluka Fakulteta
Odluka Senata Univerziteta
 Program PPM
Dopuna Programa PPM
Odluka Senata Univerziteta
Lista predmeta

CENOVNIK

Obrazac prijave za polaganje ispita za studente

Žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: PPM,
Korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina