Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 8223-805, Факс: (+381 35) 8223-805

Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (36 ЕСПБ)


Пријава испита за септембар и испитни рок биће од 1. до 5. септембра. Пријава испита за септембар II испитни рок биће од 15. до 20. септембра.


Обавештење о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за школску 2019/2020. годину


 Распоред испита у септембарском 1 испитном року 2019.


Пријаве испита су од 1. до 5. у месецу.

Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.

Пријавни лист
Одлука Факултета
Одлука Сената Универзитета
 Програм ППМ
Допуна Програма ППМ
Одлука Сената Универзитета
Листа предмета

ЦЕНОВНИК

Образац пријаве за полагање испита за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: PPM,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина