Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (36 ЕСПБ)


У складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Универзитета у Крагујевцу, на Факултету педгошких наука у Јагодини су до даљег суспендовани испитни рокови. Уместо априлског рока биће организоване провере знања, на предметима где је то могуће. Полазници ППМ програма не треба да пријављују испите већ да се јаве наставницима путем мејла, где ће им бити предочено да ли постоје могућности алтернативних провера знања. Након завршетка ванредног стања испити ће се пријављивати на уобичајени начин, када ће бити и могуће евидентирање остварених резултата на овој провери знања. Полазницима који су пријавили испите за мартовски испитни рок, уплате и пријаве ће бити признате за први наредни испитни рок након завршетка ванредног стања.


Обавештење о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за школску 2019/2020. годину


Распоред испита у мартовском испитном року 2020.


Пријаве испита су од 1. до 5. у месецу.

Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.

Пријавни лист
Одлука Факултета
Одлука Сената Универзитета
 Програм ППМ
Допуна Програма ППМ
Одлука Сената Универзитета
Листа предмета

ЦЕНОВНИК

Образац пријаве за полагање испита за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: PPM,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина