Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Теодора Маринковић

Име, средње слово, презиме: Теодора З. Маринковић
Звање: Асистент
Датум рођења: 30.4.1990.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: teodora.90@hotmail.com
Консултације: Понедељак од 14:00 до 15:30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет Педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Докторат друга година докторских студија Филозофски факултет
Мастер 2016. Филозофски факултет Психологија образовања
Диплома 2014. Факултет за медије и комуникације Развојна психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Интеракција и комуникација у васпитном раду
 2. Психопатологија детињства и младости
 3. Психотерапијске технике у васпитном раду
 4. Психолошко саветовање у васпитном раду
 5. Психологија менталног здравља
 6. Развојне кризе и ментално здравље
 7. Одлике група и групних процеса
 8. Психологија комуникације

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Radmila Milovanović & Teodora Marinković. (2014). Emphatic Competences of Future Helpers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 128, 66 – 71 dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022101 Kompletan rad na http://ac.els-cdn.com/S1877042814022101/1-s2.0-S1877042814022101-main.pdf?_tid=6017e41a-45d6-11e4-9c91-00000aab0f26&acdnat=1411774956_b15d5c119e4eaff1cfd1c3a0bc9bde68 10.1016/j.sbspro.2014.03.119 Kategorija rada M 24
 2. Teodora Marinković (2015). Socijalna inkluzija dece sa teškoćama u razvoju u odeljenje redovne škole , Pedagogija, 1, Godina 70, str. 38-52 , [УДК 376.1-056.26/.36-053.2, ISSN 0031-3807] Kategorija rada M 51
 3. Teodora Marinković (2013). Afektivno vezivanje i prijateljske veze, Učitelj, 1, god. XXXI, Savez učitelja Republike Srbije, Beograd, str. 32-44 [UDK 159.922.072; 159.942.072; 159;923.5.072 ISSN 0352-2253] dostupno na http://issuu.com/sursbg/docs/u__itelj__broj_82
 4. Snežana Marinković, Teodora Marinković and Lidija Zlatić (2014). School and Teachers between Socialization Potentials Offered by Convention of the Rights of the Child and Folk Pedagogy, (abstract 23), TEPE Conference „Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice“, 15 - 17 May 2014, Zagreb, Croatia. доступно https://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf Kategorija rada M 34
 5. Radmila Milovanović and Teodora Marinković (2013). Emphatic Competences of Future Helpers, (abstract 11), The International Conference “Education and Psychology Challenges – Teacher for the Knowledge Society – 2nd edition” EPC-TKS 2013, 24-27 October 2013, Sinaia, Romania, Abstracts, (str 66), dostupno na http://edupsy.ro/index.php/accepted-abstracts
 6. Snežana Marinković, Teodora Marinković and Lidija Zlatić (2014). School and Teachers between Socialization Potentials Offered by Convention of the Rights of the Child and Folk Pedagogy, (abstract 23), TEPE Conference „Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice“, 15 - 17 May 2014, Zagreb, Croatia.

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања: • Поседује сертификат издат од стране Савеза друштава психотерапеута Србије (Београд, Палмотићева 37) о учешћу на Другом конгресу психотерапеута у Србији – Односи у психотерапији, од 25. до 28. 10. 2012. године, чиме је остварила 15 сати едукације из психотерапије. • У децембру, 2013. године, завршила је едукацију за Аутогени тренинг, базични ниво, у трајању од 20 сати, у организацији Удружења за психолошку едукацију Психорелакс. • У априлу 2015. године завршила едукацију за Монтесори васпитача у Београду, у организацији Монтесори друштва Србије. Исте године, у јуну месецу провела месец дана на пракси у Монтесори предшколској установи Љубав, вера, нада (Београд, Звездара, Кнеза Данила, 45). • У априлу 2016. године завршила едукацију Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија деце и адолесцената, у трајању од 20 сати, у организацији ТИМ центра, Нови Сад; едукација одржана у РЕБТ центру (Београд, Чика Љубина, 15/5). • Служи се енглеским језиком на напредном нивоу (poseduje sertifikat Cambridge English – FCE)
Област Интересовања: Социјалне интеракције у васпитном раду, Социјалне и емоционалне компетенције у васпитном раду, психотерапија деце и младих и примена у васпитно-образовном раду, ментално здравље деце и младих
Чланства у организацијама:
Остали подаци: