Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Тиодор Росић

Име, средње слово, презиме: Тиодор Р. Росић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 13.6.1950.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: tiodor.rosic@yandex.ru
Консултације: Уторак 13-14 часова

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука у Јагдини

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педгошких наука Универзитета у Крагујевццу Методика наставе српског језика и књижевности
Докторат 2005. Универзитет у Бањалуци-Филозофски факултет Књижевност
Магистратура 2004. Универзитет у Српском Сарајеву-Филозофски факултет Српско Сарајево Књижевност
Диплома 1976. Универзитет у Београду-Филолошки факултет Професор српскохрватског језика и југословенске књижевности

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Стваралачка настава језика и књижевности - Мастер учитељ
 2. Језичке игре у говорном развоју - Мастер васпитач у предшколским установама
 3. Стваралачка настава језика и књижевности - Мастер професор предметне наставе
 4. Методички практикум - Мастер учитељ

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Иманентни приступ настави језика и књижевности, са Илијаном Р. Чутуром

Репрезентативне референце

 1. Росић (2013) Тиодор Росић, Иманентно-методичко тумачење песничког текста, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN 978-86-7604-111-4
 2. Росић, Т. (2015). Иманентно-критичке и методичке интерпретације. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN 978-86-7604-125-3 Росић, Т. (2015). Мотив слободе у савременој српској поезији о Гаврилу Принципу. Радови Филозофског факултета: Филолошке науке, Филозофски факултет Пале, 2015, бр. 17, стр. 505-517
 3. Росић 2016: Настава књижевности у процесу евроинтеграција, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале // Посебна издања Научни скупови; књига 10, том 2, стр. 463-477/ зборник радова са Научног скупа Наука и евроинтеграције – Пале : Филозофски факултет, 2016. DOI 10.7251/ZRNE1501463R, ISBN 978-99938-47-78-6
 4. Росић, Т. (2015). Мотив слободе у савременој српској поезији о Гаврилу Принципу. Радови Филозофског факултета: Филолошке науке, Филозофски факултет Пале, 2015, бр. 17, стр. 505-517
 5. Росић 2016: Настава књижевности у процесу евроинтеграција, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале // Посебна издања Научни скупови; књига 10, том 2, стр. 463-477/ зборник радова са Научног скупа Наука и евроинтеграције – Пале : Филозофски факултет, 2016. DOI 10.7251/ZRNE1501463R, ISBN 978-99938-47-78-6
 6. Росић, Т. (2014). Лингвостилистичка анализа у школској интерпретацији песничког текста. Београд: Српски језик XIV, Београд, 625–636. [ISSN 0354-9259=Српски језик; UDK 371.3::82 81`38]
 7. Росић, Т. (2011). Настава књижевности у реконституисаном систему српске књижевности, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, (Ур. М. Ковачевић ); Посебна издања Научни скупови ; књига 5, том 1, зборник радова са Научног скупа Наука и политика (393-407) – Пале: Филозофски факултет. Скуп одржан 22. и 23. маја 2010.
 8. Росић 2017: Тиодор Р. Росић, Методички приступ збирци изабраних песама Узданица, Часопис за језик, књижевност и педагошке науке, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, јун 2017, год. XIV, бр. 1, стр. 33–41. УДК 371.3::82

Остале активности

Учешће на пројектима: Учествао у пројекту 178014 "Динамика структура савременог српског језика", који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика наставе, књижевност, сликарство
Чланства у организацијама: Удружење књижевника Србије, Удружење новинара Србије
Остали подаци: Росић Т. La robe de madame Kilibarda, traduit du serbe par Alain Cappon, Sеrge Safran, Paris, 2015.