Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Радмила Миловановић

Име, средње слово, презиме: Радмила Б.Миловановић
Звање: Редовни професор
Датум рођења: 01.11.1954.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: 23
Телефон:
е-mail: andjelao02@yahoo.com
Консултације: Среда од 13:00 до 14:30
Библиографија: Преузми документ

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2019. Факултет педагошких наука УК,Јагодина Медицинско-психолошка (интерполарни ниво)
Докторат 2002. Медицински факултет, Београд Развојна неуропсихологија
Магистратура 2000. Медицински факултет, Београд Развојна неуропсихологија
Диплома 1977. Филозофски факултет (група за психологију), Ниш Психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Интеракција и комуникација у васпитном раду
 2. Психопатологија детињства и младости
 3. Психологија менталног здравља
 4. Психолошко саветовање у васпитномраду
 5. Психотерапијске технике у васпитном раду
 6. Развојне кризе и ментално здравље
 7. Одлике група и међугрупних односа
 8. Психологија комуникације

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени концепти учења и поучавања

Репрезентативне референце

 1. Миловановић, Р. (2012). Социјалне компетенције кандидата за педагошки факултет.Настава и васпитање. НВ.LXI Br.4. (662-680) ISSN 0547-3330
 2. Миловановић, Р. (2013). Искуство усамљености у адолесценцији.Зборник матице српске за друштвене науке.Бр 145 (4/2013) 683–696 ISSN 0352-5732
 3. Миловановић, Р., Павковић, М. (2013). Повезаност породичних интеракција и развоја говора. Настава и васпитање. НB год .LXII Br 2 (216-234)UDK 15992272075-0534316356.2.159.9; НB LXII 2.2013. UDK 37; ISSN 0547-3330
 4. Milovanovic, R. & Marinkovic, T. (2014). Emphatic Competences of Future Helpers Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 128 (66-71) ISSN 1877-0428 (JCR Q1)
 5. Milovanović, R., Kopas Vukasinovic (2014). Percepcije kreativnosti i kreativni potencijali budućih vaspitača i učitelja Зборник Института за педагошка истраживања Година 46 • Број 1 • Јун 2014 • str 181-199 ISSN 0579-6431
 6. ovanović, R. (2015). Effectiveness of prospective lower primary and kindergarten teachers in the interpretation on facial expressions, Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol. 203 (2015) p.42–49 ; ISSN 1877-0428 (Web of Science)
 7. Миловановић Р. (2016). Успешност будућих васпитача и учитеља у перцепцији фацијалног израза. Настава и васпитање, НВ год. LXV 1/2016. (str. 211-225)UDK-159.925.8-053.4; DOI: 10.5937/NASVAS1601211M ; ISSN 05473330
 8. Stojanović, B., Milovanović, R., Ćirković-Miladinović, I. (2016). Encouraging the Development of Cognitive Operations in Early School Age Children by Applying the System of Didactic Games. The New Educational Review. Vol.44. No.2 (139-153). ISSN 1732-6729 (JCR)
 9. Milovanovic, R. (2017). Attention as a factor in the school performance of adolescents. Zbornik radova filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini. Vol XLVII (3):275-301, ISSN 0354-3293, eISSN 2217-8082
 10. Milovanovic, R., Cirkovic Miladinovic I., Stojanovic, B. (2017). Assertiveness of prospective teachers and preschool teacher Journal Plus Education Vol.16 No2. (289-303) ISSN: 1842-077X

Остале активности

Учешће на пројектима: Bilateralni project: Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge, Republic of Serbia -Republic of Slovenia (2017-2019).
Усавршавања:
Област Интересовања: Социјална интеракција и развој личности, Ментално здравље деце и младих
Чланства у организацијама: Друштво психолога Србије, Савез друштава психотерапеута Србије,
Остали подаци: Сертификат за психотерапију (Гешталт Терапија)