Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Помоћ и подршка студентима


Тим

Студирање представља својеврстан изазов адаптационим и општим развојним потенцијалима личности студената. Тешкоће прилагођавања на нову животну средину и стратегије учења које се могу показати неадекватне захтевима студирања, само су неке од тешкоћа са којима се суочавају студенти.

У циљу превазилажења различитих проблема и пружања додатне подршке, али и унапређивања способности свих студената да успешно и квалитетно студирају, усавршавају своје потенцијале и напредују у животу, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, у Јагодини, формиран је Тим за психолошко-педагошку подршку студентима.

Тим ради у следећем саставу:

Доц. др Биљана Стојановић, педагог,
Доц. др Весна Петровић, психолог,
Асистент Теодора Маринковић, психолог
(остали наставници и сарадници – по потреби)

Активности Тима су усмерене ка следећим подручјима деловања:

 • Каријерно информисање и усмеравање,
 • Помоћ у решавању академских тешкоћа (технике учења, планирање времена и сл.),
 • Подршка развоју животних вештина (социјалне вештине, превладавање стреса, превладавање социјалне анксиозности итд.),
 • Проналажење других служби помоћи и подршке.

Активности Тима се организују у облику:

 • индивидуалног рада,
 • рада у групама,
 • радионица (развој вештина, психоедукативне),
 • предавања.

Уколико студенти желе индивидуални рад, неопходно је да се јаве неком од чланова тима и закажу разговор.

 

Туторство

Туторство представља систематско пружање помоћи и подршке студентима током студија и њиховог академског развоја, од стране наставника, сарадника и старијих студената. У систем туторства Факултета укључени су туторанди (студенти који примају туторску помоћ и подршку) и тутори (даваоци помоћи и подршке).

Циљ система туторства на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу је:

 • олакшавање укључивања студената у факултетско окружење,
 • подршка студентима током студија,
 • побољшање успеха студената,
 • организовање и пружање помоћи у савладавању предиспитних и испитних обавеза појединих предмета и/или задатака професионалне праксе,
 • повећање проходности студената на наредне године студија, подршка студентима за укључивање у факултативне и ваннаставне активности.

 

Рад студената тутора посредством друштвене мреже Facebook