Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 8223-805, Факс: (+381 35) 8223-805

Општа обавештења за 2017/2018. школску годину

 


На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.


 Диманика уплате школарине у школској 2017/2018. години


 Услови уписа у другу, трећу и четврту годину основних академских студија, и у другу годину мастер академских студија на студијском програму Мастер васпитач у домовима у школској 2017/2018. години


Обавештење за студенте четврте године о подели у групе за реализацију вежби у шк. 2017/2018.

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама


Обавештење за студенте треће године о подели у групе за реализацију вежби у шк. 2017/2018.

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама