Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Васпитач у предшколским установама – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Академско писање План рада
Академски енглески језик План рада
Академски немачки језик План рада
Академски руски језик План рада
ICT у настави План рада
Уводни час
Инклузивно образовање – теорија и пракса Предавања и вежбе 26.10.2020.

 

Основни предмет усмерења – методика:

Језичке игре у говорном развоју План рада
Математика кроз забаву и игру План рада
Истраживачки приступ упознавању околине План рада
Дечје ликовно стваралаштво План рада
„MOODLE“ страница предмета.
Дечје ликовно стваралаштво
https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=162

Приступна лозинка курса: dls20

Савремени концепт музичког васпитања
Спортско-рекреативне активности План рада

 

Изборни предмет усмерења:

Говорна култура План рада
Изабрани књижевни жанр План рада
Креативност у формирању математичких појмова План рада
Дечје разумевање друштвених појава
Ликовне технике на предшколском узрасту План рада
Познавање и избор музичке литературе
Терминологија у физичком васпитању План рада