Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MAS Vaspitač u domovima (120 ESPB) II godina – ONLAJN-NASTAVA


Obavezni predmeti:

Metodika rada vaspitača u domskim i specijalizovanim vaspitno obrazovnim ustanovama Plan rada
Pedagoška komunikologija Plan rada
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa
ICT u nastavi Plan rada

 

Izborni predmet 3:

Psihologija komunikacije Plan rada
Obrazovanje i kulturni identitet
Književnost u radu domskog vaspitača

 

Izborni predmet 4:

Timski rad u inkluzivnom obrazovanju
Medijacija i komunikacija u vaspitno-obrazovnom radu Plan rada
Izabrani književni žanr Plan rada