Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Васпитач у домовима (120 ЕСПБ) II година – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Обавезни предмети:

Методика рада васпитача у домским и специјализованим васпитно образовним установама План рада
Педагошка комуникологија
Инклузивно образовање-теорија и пракса
ICT у настави

 

Изборни предмет 3:

Психологија комуникације
Образовање и културни идентитет
Књижевност у раду домског васпитача

 

Изборни предмет 4:

Тимски рад у инклузивном образовању
Медијација и комуникација у васпитно-образовном раду
Изабрани књижевни жанр