Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАС Васпитач у домовима – ОНЛАЈН-НАСТАВА


Прва година


Обавезни предмети:

Академско писање План рада
Академски енглески језик План рада
Академски немачки језик План рада
Академски руски језик План рада
Феноменологија слободног времена План рада
Домска педагогија План рада
Изборни предмет 2

 

Изборни предмет 2:

Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду План рада
Задаци
Приступне информације
Савремено друштво и одрживи развој
Спортско-рекреативне активности

Друга година


Обавезни предмети:

Методика рада васпитача у домским и специјализованим васп-образ. установама План рада
Педагошка комуникологија План рада
Инклузивно образовање-теорија и пракса План рада
ICT у настави План рада
Уводни час

 

Изборни предмет 3:

Психологија комуникације План рада
Образовање и културни идентитет
Књижевност у раду домског васпитача

 

Изборни предмет 4:

Тимски рад у инклузивном образовању План рада
Медијација и комуникација у васпитно-образовном раду План рада
Изабрани књижевни жанр