Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Факултет педагошких наука у Јагодини – врхунски у центру Србије


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ 2023/2024.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УЧИТЕЉ
ВАСПИТАЧ
(Модули: Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима)
ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
ВЕБ ДИЗАЈН

Мастер академске студије и студијски програми на Факултету педагошких наука у Јагодини засновани су на примерима добре праксе, по угледу на елитне европске високошколске институције, пре свега на фински образовни систем.
Наши наставници пружиће вам стручну подршку да развијете и унапређујете своје вештине, знања и комуникацију. Помоћи ћемо вам да се креативно изражавате, да развијате таленат за подучавање и васпитавање деце, лидерство у образовању, образовне политике и веб-дизајн.

КОМБИНОВАНА НАСТАВА: КЛАСИЧНА И ОНЛАЈН

Пратите наставу и предавања на факултету или онлајн посредством уживо преноса и стреаминг технологије. Овај модел наставе погодан је за студенте који нису у могућности да редовно долазе на факултет због радних или других обавеза, а желе да наставу прате онлајн. Студенти ће онлајн наставу моћи да прате без тешкоћа посредством рачунара или мобилних телефона, а уколико се определе за долазак на факултет, настава се одвија по највишим стандардима.

ВЕБ ДИЗАЈН – НОВО НА ФПНЈ

Искористите јединствену прилику, упишите се на мастер академске студије ВЕБ ДИЗАЈНА. Реч је о најновијем студијском програму Универзитета у Крагујевцу који се реализује на Факултету педагошких наука у Јагодини. Наставу на овом програму држе еминентни универзитетски професори из Србије и иностранства и познати графички дизајнери и уметници.
Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука, из области уметности или на неком сродном студијском програму, као и обављен интервју са члановима уписне комисије којим се процењују знања и умећа кандидата за похађање овог студијског програма.
Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија и степен еквивалентности студијских програма).

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (ЈАГОДИНА) –
ВРХУНСКИ У ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Факултет педагошких наука у Јагодини наставља дугу традицију образовања учитеља у овом граду. Учитељска школа, основана 1898. године, прерасла је 1972. године у Педагошку академију, 1993. у Учитељски факултет и, најзад, у Факултет педагошких наука. На Факултету је запослено око 60 наставника и сарадника, а на њему студира преко хиљаду студената.
Факултет педагошких наука у Јагодини негује и развија добру сарадњу са партнерским установама у земљи и иностранству на пољу унапређења научних и образовних активности. Једина је установа са Балкана која је члан Европске мреже учитељских факултета Сyмпосион. Све ово омогућава студентима и наставницима студијске боравке у трајању до шест месеци на универзитетима широм Европе.
Бројни пројекти – научни, развојни, уметнички и пројекти популаризације науке – омогућују наставницима и студентима да стекну нова искуства и знања, али и да развијају своје уметничке, спортске, истраживачке и друге таленте.

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Основне академске студије
Учитељ (академске студије) – са јединственом могућношћу избора предмета тако да студент стекне образовање и за наставу: енглеског и немачког језика у млађим разредима основне школе, информатике у основној школи, српског језика као нематерњег.
Васпитач у предшколским установама (академске студије)
Основне струковне студије
Струковна медицинска сестра васпитач (заједнички програм са Факултетом медицинских наука у Крагујевцу)
Мастер академске студије
Учитељ
Васпитач (са модулима: Васпитач у предшколским установама и Васпитач у
домовима)
Професор предметне наставе
Веб дизајн
Лидерство у образовању
Образовне политике (заједничка диплома Универзитета у Београду и
Универзитета у Крагујевцу)
Докторске академске студије
Методика наставе српског језика и књижевности
Методика наставе енглеског језика на раном узрасту
Методика наставе физичког васпитања
Методика наставе природе и друштва
Методика наставе математике

ФАКУЛТЕТ ПРЕПОЗНАТЉИВ ПО МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ

Факултет педагошких наука у Јагодини препознатљив је по изузетној међународној сарадњи. У оквиру интернационалног програма Еразмус плус, будући студенти имаће прилике да, поред изузетних услова на самом факултету, своја знања стичу и на елитним сродним установама на Кипру, у Португалији, Немачкој и Мађарској са којима Факултет има потписане уговоре о размени студената.

125 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ

Факултет педагошких наука у Јагодини од свог оснивања до данас израстао је у снажну академску заједницу наставника – истраживача и студената, а својим трудом и залагањем очували смо традицију образовања квалитетних учитеља и васпитача, као и богатог културно-уметничког, стваралачког и спортског живота.
Више од две деценије одржавамо корак са свим променама у области образовања пратећи савремене европске токове и тенденције. Савремене мултимедијалне учионице, центар за учење, модерно опремљене језичке лабораторије и библиотека доприносе одличним резултатима које остварујемо у образовању учитеља и васпитача.
На тај начин наш факултет ствара високостручне, модерне, свестране, креативне, инвентивне и комуникативне учитеље и васпитаче који ће својим радом дати велики допринос образовању будућих нараштаја.

ФПНЈ – ВРХУНСКИ У ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ
Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Република Србија
Тел: (+381 35) 8223 805; 8222 262; 8222 059
Фаx: (+381 35) 8223 805
E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Web: http://www.pefja.kg.ac.rs/
Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook: https://www.facebook.com/pefjagodina/
Instagram: https://www.instagram.com/fpn_jagodina