FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805


Videoteka realizovanih časova sa projekta (inovativni nastavni modeli)

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANJA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTARIVANJA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA I PODIZANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANJA
Čas 1.

Autor i predavač:
doc. dr Verica Milutinović

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimlјen čas:
Informatika u obrazovanju

Studijski program u okviru kojeg je snimlјen čas:
OAS Učitelј (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Prezentacija grupnih vikija - rezultata onlajn saradničkog rada

Datum i mesto snimanja časa:
9.5.2017. godine, kabinet za Informatiku Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Čas 2.

Realizatori:
Osmislile su: prof.dr Radmila Milovanović i doc.dr Ivana Ćirković-Miladinović.
Predavač: doc.dr Ivana Ćirković-Miladinović.

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu i engleski jezik - korelacija

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima – osnovne studije (I godina)

Naziv nastavne jedinice:
The use of affective learning strategies during speaking activities in English language classroom (Upotreba afektivnih strategija učenja engleskog jezika tokom govornih vežbi na času)

Datum i mesto snimanja časa:
23.10.2017. Fakultet pedagoških nauka Jagodina

Čas 3.

Inovativni model:
Primena studije časa u planiranju i pripremi usmerenih aktivnosti za korelaciju predmeta Metodički praktikum muzičkog vaspitanja i Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova

Realizatori:
doc. dr Aleksandra Mihajlović
doc. mr Nataša Vukićević

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Metodički praktikum razvoja početnih matematičkih pojmova i Metodički praktikum muzičkog vaspitanja

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Predškolski vaspitač – osnovne akademske studije

Naziv nastavne jedinice
Skup, element skupa – utvrđivanje (oblast: Razvoj početnih matematičkih pojmova) i “Jesenska pesma” – slušanje muzike (oblast: Muzičko vaspitanje)

Datum i mesto snimanja časa.
26.10.2017. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, matematički kabinet i 31.10.2017. Predškolska ustanova”Pionir”, objekat ”Pčelica”

Čas 4.

Realizatori:
Osmislile su: doc.dr Sladjana Stankovic i doc.dr Irena Golubović-Ilic.
Predavači: Irena Golubović-Ilić i saradnik Boban Janković

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Metodički praktikum fizičkog vaspitanja
Metodički praktikum upoznavanja okoline - korelacija

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Vaspitač u predškolskim ustanovama – osnovne studije (IV godina)

Naziv nastavne jedinice:
MPFV - Prevencija i korekcija ravnog stopala
MPUO - Materijali i njihova svojstva (tvrdo - meko, hrapavo- glatko, predmeti od različitih oblika, boje i oblici); različiti načini (po)kretanja tela i predmeta

Datum i mesto snimanja časa:
31.10.2017. sala za fizičko, Fakultet pedagoških nauka Jagodina

Čas 5.

Inovativni model:
Projektni model nastave

Realizatori:
doc. dr Dušan Ristanović
doc. dr Biljana Stojanović
doc. dr Predrag Živković

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Didaktika

Studijski program u okviru kojeg ste snimili čas
OAS Učitelj
OAS Vaspitač u domovima

Naziv nastavne jedinice
Projektni model nastave

Datum i mesto snimanja časa.
03.11.2017.

Čas 6.

Inovativni model:
Korelacijsko-integracijski pristup obradi nastavnih sadržaja- ambijentalna nastava

Realizatori:
doc.dr Snežana Marković
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodika nastave prirode i društva

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Metoda rada na tekstu u nastavi Srpskog jezika i Prirode i društva-Sadržaji o Svetom Savi

Datum i mesto snimanja časa:
23.11.2017. godine Muzej vostanih figura Jagodina

Čas 7.

Inovativni model:
Izvrnuta učionica – Zajedničko planiranje nastavnih aktivnosti studenata i nastavnika

Realizatori:
prof.dr Marko Djordjević
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović
doc.dr Miloš Djordjević

Nastavni predmet u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnove komunikologije

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (II godina)

Naziv nastavne jedinice
Facebook i društvene mreže-medijska pismenost

Datum i mesto snimanja časa.
4.12.2017. godine na Fakultetu pedagoških nauka


Čas 8.

Inovativni model:
Multimedijalna programirana nastava-integrativni pristup

Realizatori:
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović
doc.mr Miloš Djordjević
ass.MA Andrijana Miletić
doc.dr Irena Golubović-Ilić

Nastavni predmeti u okviru kojih je snimljen čas:
Metodika nastave prirode i društva
Metodika nastave likovne kulture

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Metoda grafičkih radova u nastavi Prirode i društva i Likovne kulture

Datum i mesto snimanja časa:
8.12.2017. godine Centar za učenje na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini


Čas 9.

Inovativni model:
Integrisani pristup nastavi

Realizatori:
doc.dr Sandra Milanović,
ass.mr Ivana Milić,
demonstrator u nastavi Jelena Jančić
doc.dr Olivera Cekić-Jovanović

Nastavni predmeti u okviru kojeg je snimljen čas:
Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Metodika nastave muzičke kulture
Metodika nastave prirode i društva

Studijski program u okviru kojeg je snimljen čas:
Osnovne akademske studije studijski program Učitelj (III godina)

Naziv nastavne jedinice:
Metodika nastave fizičkog vaspitanja:Metoda demonstracije-Narodne igre
Metodika nastave muzičke kulture:Metoda demonstracije – Narodne igre I tradicija
Metodika nastave prirode i društva: Metoda demonstracije, istorijski sadržji-tragovi prošlosti, narodni običaji, tradicija

Datum i mesto snimanja časa:
26.12.2017. godine Fiskulturna sala Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini