Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

УПИС 2018/2019 – ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, ПРОЦЕНА ГОВОРНИХ, МУЗИЧКИХ И ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ


На процени склоности и способности, сви пријављени кандидати су задовољили и стекли услов за полагање пријемног испита.

Полагање пријемног испита је у петак, 29. јуна 2018. године:

– Тест основне писмености – од 9.00 до 9.45 часова;
– Тест разумевања прочитаног – од 10.00 до 11.30 часова;
– Интервју за процену социјалних вештина – од 13.00 часова
по групама.