Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Тематски зборници


Мацура-Миловановић, С. (ур.) (2010). Социјална педагогија у настајању – тражење одоговора на проблеме друштвено искључених група, Зборник радова (258 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Копас-Вукашиновић, Е. (ур.) (2009). Перспективе квалитетног развоја предшколског детета, Зборник радова (179 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.