FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
STRUČNI SKUPOVI
Prikaz primera dobre prakse
   
   
april 2016.  
mart 2016.  
decembar 2015.  
novembar 2015.  
 
   

 

 

 

 

 

STRUČNI SKUPOVI
Prikaz primera dobre prakse


Stručni skupovi organizovani kroz prikaze primera dobre prakse nastali su iz težnje da se unaprede kapaciteti nastavnika kroz razmenu informacija i dostignuća nastavnika čiji neposredni vaspitno-obrazovni rad predstavlјa primer pozitivnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj oblasti koja je definisana temom stručnog skupa. Stručni skupovi su stalnog karaktera i predstavlјaju rezultat dogovora Školske uprave u Jagodini, kolegijuma direktora osnovnih škola, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i OŠ „Rada Milјković“ sa statusom škole vežbaonice. Skupovi se organizuju nekoliko puta u okviru školske godine. Način organizacije ove vrste stručnih skupova su definisani posebnim dokumentom Procedura organizovanja stručnih skupova: prikaz primera dobre prakse.

Stručni skupovi namenjeni su pre svega nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima osnovnih škola, ali i nastavnicima, saradnicima, istraživačima i studentima Fakulteta pedaških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Dokument koji definiše način prijavlјivanja i oblikovanje teksta autorskog rada Uputstvo za autore radova: prikaz primera dobre prakse, namenjeno je svima koji žele da se prijave kao potencijalni izlagači na stručnim skupovima, odnosno nastavnicima koji žele da daju prikaze iz oblasti neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, a koji su povezani sa temom stručnog skupa. Prilikom prijave za izlaganje na stručnom skupu neophodno je da autori dostave obrazac prijave i autorski rad po proceduri i standardima koji su definisani sledećim dokumentima:


1. Procedura organizovanja stručnih skupova: prikaz primera dobre prakse
2. Uputstvo za autore radova: prikaz primera dobre prakse


Izveštaj za akademsku 2015/16.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle