FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
STRUČNI SKUPOVI
Prikaz primera dobre prakse
   
   
april 2016.  
mart 2016.  
decembar 2015.  
novembar 2015.  
 
   

 

 

 

 

 

NOVEMBAR 2015.


Agenda stručnog skupa
Izveštaj sa stručnog skupa

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle