FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Školska godina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

Spiskovi studenata u školskoj 2017/2018.Spiskovi studenata u docx (word) formatu - jesenji/prolećni semestar 2017/2018.


Studijski program Učitelj

I godina

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina

Studijski program Vaspitač u domovima

I godinaSpiskovi studenata od 2. do 4. godine biće postavljeni nakon upisa i rangiranja studenata