FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 


Spiskovi studenataSpiskovi studenata u docx (word) formatu - jesenji/prolećni semestar 2016/2017.


Studijski program Učitelj


I godina
II godina
III godina
IV godina

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina
II godina
III godina

Studijski program Vaspitač u domovima

I godina
II godina
III godinaSpiskovi studenata u xls (excel) formatu - jesenji/prolećni semestar 2016/2017.

Studijski program Učitelj

I godina
II godina
III godina
IV godina

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina
II godina
III godina

Studijski program Vaspitač u domovima

I godina
II godina
III godina

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle