FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 


Ankuetni listovi za odabir predmeta za školsku 2016/2017.


Studijski program Učitelj

Za studente upisane školske 2010/11. i 2011/12.
Za studente upisane školske 2012/13. i 2013/14.
Za studente upisane školske 2014/15. i 2015/16.


Studjski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

Za studente upisane školske 2010/11. i 2011/12.
Za studente upisane školske 2012/13. i 2013/14.
Za studente upisane školske 2014/15. i 2015/16.


Studjski program Vaspitač u domovima

Za studente upisane školske 2010/11. i 2011/12.
Za studente upisane školske 2012/13. i 2013/14.
Za studente upisane školske 2014/15. i 2015/16.

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle