FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

Kontakt i lokacija
Dekanat
Savet fakulteta  
Naučno-nastavno veće  
Službe  
Zaposleni  
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumentacija za spolјašnju proveru kvaliteta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Tabele i prilozi

Standard 1
Prilog 1.1
Prilog 1.2
Prilog 1.3
Prilog 1.3a
Prilog 1.4

Standard 2
Prilog 2.1
Prilog 2.2
Prilog 2.3
Prilog 2.4
Prilog 2.5

Standard 3
Prilog 3.1
Prilog 3.2
Prilog 3.3
Prilog 3.4
Prilog 3.5
Prilog 3.6
Prilog 3.7

Standard 4
Prilog 4.1
Prilog 4.2
Prilog 4.3
Prilog 4.4
Prilog 4.5
Prilog 4.6
Prilog 4.7
Prilog 4.8
Prilog 4.9
Prilog 4.10
Prilog 4.11
Tabela 4.1
Tabela 4.2

Standard 5
Prilog 5.1
Prilog 5.2
Prilog 5.3
Prilog 5.4
Prilog 5.5
Prilog 5.6

Standard 6
Prilog 6.1
Prilog 6.2
Prilog 6.3
Prilog 6.4
Prilog 6.5
Prilog 6.6
Prilog 6.7
Prilog 6.8
Prilog 6.9
Prilog 6.10
Prilog 6.11
Prilog 6.12
Prilog 6.13
Prilog 6.14
Tabela 6.1
Tabela 6.2
Tabela 6.3
Tabela 6.4
Tabela 6.5

Standard 7
Prilog 7.1
Prilog 7.2
Prilog 7.3
Tabela 7.1

Standard 8
Prilog 8.1
Prilog 8.2
Prilog 8.3
Prilog 8.4
Prilog 8.5
Prilog 8.6
Prilog 8.7
Prilog 8.8
Prilog 8.9
Prilog 8.10
Prilog 8.11
Tabela 8.1

Standard 9
Prilog 9.1
Prilog 9.2
Prilog 9.3
Prilog 9.4
Prilog 9.5
Prilog 9.6
Prilog 9.7
Prilog 9.8
Tabela 9.1
Tabela 9.2

Standard 10
Prilog 10.1
Prilog 10.2
Prilog 10.3
Prilog 10.4
Prilog 10.5
Prilog 10.6
Prilog 10.7
Tabela 10.1

Standard 11
Prilog 11.1
Prilog 11.2
Tabela 11.1
Tabela 11.2

Standard 12
Prilog 12.1
Prilog 12.2
Prilog 12.3
Prilog 12.4
Prilog 12.5
Prilog 12.6
Prilog 12.6a

Standard 13
Prilog 13.1
Prilog 13.2
Prilog 13.3
Prilog 13.4
Prilog 13.5
Prilog 13.6

Standard 14
Prilog 14.1
Prilog 14.2
Prilog 14.3

 
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle