FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 26.5.2017.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.


Rezultati ispita održanih u maju 2017. godine:

Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U - kolokvijum III
Metodika srpskog jezika i književnosti - Drugi kolokvijum, popravni
Osnove komunikologije - kolokvijum
Opšti engleski jezik U - kolokvijum II (grupa 1)
Opšti engleski jezik U - kolokvijum II (grupa 2)
Knjizevnost za decu - kolokvijum 2 - U
Knjizevnost za decu - kolokvijum 2 - PV
Metodike nastave prirode i društva – kolokvijum, III god U
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV - grupa I
Engleski jezik PV - grupa II
Filozofija sa etikom
Osnove vizuelne umetnosti PV
Slikanje
Metodika nastave muzicke kulture - Učitelj - II kolokvijum
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum 1 (popravni)
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum SPSS - U
Metodika razvoja govora, 3. godina PV - kolokvijum
Metodika rada domskog vaspitača - kolokvijum (popravni)

Uvod o proučavanje književnosti PV - usmeni
Uvod o proučavanje književnosti DV - usmeni
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum U
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum PV
Metodologija pedagoških istraživanja - kolokvijum DV
Metodika muzičkog vaspitanja - kolokvijum 1 popravniRezultati ispita održanih u aprilu 2017. godine:

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV - kolokvijum (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV - kolokvijum II
Osnove prirodnih nauka DV
Opšta higijena
Ekologija - kolokvijum (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Opšta higijena - kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije
ICT u nastavi - master
Osnove informatike - pismeni
Osnove informatike - kolokvijum (popravni)
Srpski jezik I U
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu PPM
Psihologija mentalnog zdravlja PPM
Psihologija komunikacije PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Psihopatologija detinjstva i mladosti
Tumačenje književnog dela U - master (završni)
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - završni deo
Uvod u proučavanje književnosti U
Osnove matematike I i II - pismeni
Stereometrija
Filozofija sa etikom
Retorika
Akademski engleski jezik - pismeni
Informatika u obrazovanju U - kolokvijum I
Jezičke igre u govornom razvoju U
Psihologija mentalnog zdravlja - kolokvijum I
Metodika rada domskog vaspitača - kolokvijum II
Predškolska didaktika - kolokvijum (popravni)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti DV
Izabrani predmetni modul - III godina - Književnost
Sociologija obrazovanja
Porodica i savremeno društvo

Pedagoska psihologija
Razvojna psihologija
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina)
Osnove vizuelne umetnosti II U - kolokvijum
Engleski jezik struke - pismeni
Metodike nastave muzicke kulture - popravni
Predskolska pedagogija - kolikvijum
Inkluzija u obrazovanju - ispit
Elementarni matematički pojmovi
Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum (popravni)
Književnost za decu PV - kolokvijum I
Književnost za decu U - kolokvijum I
Opšti engleski - grupa 2 (popravni kolokvijum)
Opšti engleski - grupa 1 (popravni kolokvijum)
Sociologija
Razvojna psihologija
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV (II godina) - kolokvijum
Metodologija pedagoških istraživanja (9.4.2017.) – Prof. dr Branko Jovanović
Akademsko pisanje (9.4.2017.) – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja U - test br. 3
Ekologija - kolokvijum
Tumačenje književnog dela - Master U
Književnost za decu - Pismeni
Srpski jezik - PV I godina - popravni
Didaktika U, DV
Metodika nastave likovne kulture PV - kolokvijum I
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum I
Metodika nastave prirode i društva
Srpski jezik - PV, DV
Predškolska didaktika - I kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijum
Predškolska pedagogija - 1. i 2. kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju - kolokvijum


Rezultati ispita održanih u martu 2017. godine:

Metodika nastave muzičke kulture - U (prvi kolokvijum)
Didaktika U - kolokvijum II
Opšta higijena - kolokvijum
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija komunikacije

Opšti engleski - grupa 2
Opšti engleski - grupa 1
Filozofija sa etikom PV, DV
Uvod u proučavanje književnosti DV - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - završni deo
Uvod u proučavanje književnosti PV - usmeni
Osnove matematike I i II
Inkluzija u obrazovanju
Inkluzija u obrazovanju - U, PV, DV
Osnove informatike
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum II
Zeleni putokazi
Književnost za decu - usmeni - PV
Izabrani predmetni modul - KNJIŽEVNOST - U
Srpski jezik - I godina U
Elementarni matematički pojmovi
Metodologija pedagoških istraživanja - PPM - ispit (26.03.2017.)
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Psihologija komunikacije PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu PPM

Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum
Didaktika DV
Srpski jezik - I godina PV
Filozofija sa etikom - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni ispit - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni ispit - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni ispit - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni ispit - PV IV godina i doškolovanje
Srpski jezik - popravni kolokvijum - DV
Engleski jezik struke U - pismeni

ICT u nastavi - pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja (prof. dr Branko Jovanović)
Akademsko pisanje (prof. dr Branko Jovanović)
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti - PV IV godina i doškolovanje
Metodika vaspitnog rada - kolokvijum
Kurikulumi predškolskg vaspitanja - kolokvijum
Osnove fizickog i zdravstvenog vaspitanja
Akademsko pisanje - ispit

Didaktika U

Razvojna psihologija
Srpski jezik - kolokvijum - DV
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Književnost za decu U i PV - pismeni
Metodika nastave prirode i društva
Dečija igra i stvaralaštvo - Kolokvijum 7.3.2017.
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - Kolokvijum 7.3.2017.
Uvod u proučavanje književnosti PV-završni
Matematika 1 i 2


Rezultati ispita održanih u februaru 2017. godine:

Tumačenje književnog dela U - master
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Uvod u proučavanje srpske književnosti U
Uvod u istoriju srpske književnosti I
Uvod u proučavanje književnosti PV - IV godina i doškolovanje
Inkluzija u obrazovanju
Osnove informatike
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa, MAS U
Uvod u proučavanje književnosti - PV
Akademsko pisanje – Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović

Engleski jezik struke

Psihoterapijske tehnike u vaspinom radu PPM
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV, Master nastavnik predmetne nastave
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Književnost za decu PV - usmeni
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa - PV master
Osnove prirodnih nauka PV

Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Filozofija sa etikom
Engleski jezik PV - prva grupa
Engleski jezik PV - druga grupa
Engleski jezik DV - prva grupa
Metodologija pedagoških istraživanja - Ispit
ICT u nastavi - master

Srpski jezik 1
Akademsko pisanje - ispit
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Metodika prirode i društva
Didaktika U, DV
Književnost za decu PV
Izabrani književni žanr DV - master
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović (5.2.2017.)
Akademsko pisanje - Prof. dr Branko Jovanović (5.2.2017.)

Dečija igra i stvaralaštvo - Izborni 8 - kolokvijum
Metodika vaspitno - obrazovnog rada - kolokvijum
Predškolska pedagogija
Matematika I
Matematika II
Matematika - izborni
Književnost za decu U - završni
Osnove komunikologije - doškolovanje
Osnove komunikologije PV, DV
Uvod u proučavanje književnosti DV - završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (doškolovanje) - završni
Uvod u proučavanje književnosti PV - završni

 

Rezultati ispita održanih u januaru 2017. godine:

Osnove prirodnih nauka PV
Održivi razvoj životne sredine U - master
Zeleni putokazi PV
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Govorne veštine i komunikacija
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Inkluzija u obrazovanju U

Uvod u istoriju srpske književnosti 1 - III godina U
Inkluzivja u obrazovanju - PV i DV

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa MPV i MDV
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa MU
Osnove socijalne pedagogije
Jezičke igre u govornom razvoju - U, 4 godina
Razvoj i ucenje dece ranih uzrasta
Psihopatologija detinjstva i mladosti

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
ICT u nastavi
Osnove informatike PV - kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike DV - kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike U - kolokvijum II (popravni)
Porodica i savremeno društvo
Sociologija obrazovanja
Pedagoška psihologija
Pedagoška psihologija - prethodne generacije
Opšta higijena PV - doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV - IV godina i doskolovanje
Elementarni matematički pojmovi
Tumačenje književnog dela - Master U
Akademski engleski jezik (pismeni ispit 30.1.2017.)
Engleski jezik struke (pismeni ispit 26.1.2017.)
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu - PPM
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu - PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu - PPM

Filozofija sa etikom
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Kultura mladih
Osnove informatike PV - kolokvijum II
Osnove informatike DV - kolokvijum II
Osnove matematike II - kolokvijum II
Akademsko pisanje - Ispit (22.1.2017.)
Osnove matematike I - kolokvijum II

Elementarni matematički pojmovi - kolokvijum II
Srpski jezik
Osnove informatike U - kolokvijum II
Književnost za decu U
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum (popravni)
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Metodika nastave prirode i društva - III godina U
Didaktika

Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijumArhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle