Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Резултати испита

 

Резултати испита одржаних у децембру 2018. године.

Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика рада домског васпитача – колоквијум I


Резултати испита одржаних у новембру 2018. године.

Академско писање – колоквијум
Елементарни математичји појмови ПВ
Развој и учење – колоквијум I
Педагошка психологија – колоквијум I
Филозофија са етиком – колоквијум I
Основе домске педагогије – колоквијум I (поправни)
Основе природних наука ПВ – колоквијум I (поправни)
Основе природних наука ДВ – колоквијум I (поправни)
Основе природних наука У – колоквијум I (поправни)
Основе визуелне уметности I У – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности У (поновљени колоквијум )
Основе домске педагогије – колоквијум I
Основе информатике ПВ, ДВ – колоквијум I
Методологија педагошких истраживања
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Дидактика ДВ – колоквијум  I (поправни)
Дидактика У – колоквијум I (поправни)
Школска и породична педагогија – колоквијум I (поправни)
Основе социјалне педагогије
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Инклузија у образовању
Основе информатике У – колоквијум I
Основе визуелне уметности 1 – У, прва година
Дидактика – испит
Основа математике 1 и 2 – писмени део испита
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 1 – ДВ
Основе природних наука У – Колоквијум
Основе природних наука ПВ – Колоквијум
Основе природних наука ДВ – Колоквијум
Инклузија у образовању ДВ – колоквијум
Инклузија у образовању ПВ – колоквијум
Инклузија у образовању У – колоквијум
Српски језик 1 – колоквијум
Школска и породична педагогија – колоквијум I


Резултати испита одржаних у октобру 2018. године.

Увод у проучавање књижевности У – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум I
Сценска и луткарска уметност
Дидактика У – колоквијум I
Дидактика ДВ – колоквијум I
Методологија педагошких истраживања
Зелени путокази – дошколовање
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Општа хигијена
Општа хигијена – дошколовање
Екологија
Педагошка психологија
Рани развој и учење
Развојна психологија
Књижевност за децу У
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности  У
Увод у проучавање књижевности  ПВ
Увод у проучавање књижевности  ДВ
Увод у историју српске књижевности 2 ПВ
Српски језик ПВ, ДВ
Књижевност за децу У – завршни део
Књижевност за децу У – додатни рок
Развој и учење – усмени
Развојна психологија – усмени
Педагошка психологија – усмени
Основе природних наука У
Књижевност за децу ПВ – додатни рок
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ  (IV година и дошколовање)
Српски језик 2
Социологија и Социологија образовања
ICT у настави У – мастер
Информатика у образовању
Психотерапијске технике у васпитном раду
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум
Српски језик
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика У – пренет испит
Предшколска педагогија
Курикулуми предшколског васпитања
Дечје игре и стваралаштво
Методика васпитно-образовног рада