Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Резултати испита


Резултати испита одржаних у фебруару 2019. године.

Развој и учење деце раних узраста
Општи енглески У – писмени
Академско писање
Методологија педагошких истраживања испит
Српски језик – ПВ, ДВ
Развојна психологија
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Дидактика У
Дидактика ДВ
Дидактика ППН – мастер
Методика наставе српског језика и књижевности

 


Резултати испита одржаних у јануару 2019. године.

Статистика и СПСС – колоквијум
Увод у историју српске књижевности 1 – изборни предмет
Увод у историју српске књижевности 3 – изборни предмет
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Изабрани књижевни жанр – Мастер ПВ и ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДОШКОЛОВАЊЕ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Инклузија у образовању ПВ
Инклузија у образовању ДВ
Инклузија у образовању У
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе информатике У
Основе информатике ДВ, ПВ
ICT у настави – мастер
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
Инклузивно образовање-теорија и пракса ПВ – мастер
Инклузивно образовање-теорија и пракса У – мастер
Основе социјалне педагогије
Српски језик 1 У
Српски језик ПВ, ДВ
Предиспитне обавезе – Основа математике 1 – У Прва година
Предиспитне обавезе – Основа математике 2 – У друга година
Основи математике 1 – писмени део испита
Основи математике 2 – писмени део испита
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Филозофија са етиком
 Реторика
Социологија образовања
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Педагошка психологија
Развоји учење деце ранијих узраста
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање
Основи математике 2 – други поправни колоквијум
Основа комуникологије – поправни колоквијум
Говорне вештине и комуникације – поправни колоквијум
Породица и савремено друштво
Култура младих
Зелени путокази
Основе природних наука У
Елементарни математички појмови
Предиспитне обавезе из Елементарних математичких појмова
Развојна психологија – писмени део
Енглески језик струке У
Књижевност за децу – писмени испит У
Основе математике 1 У – колоквијум II
Основе математике 2 У – колоквијум II
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – испит
Књижевност за децу ПВ – дошколовање
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе информатике ДВ – колоквијум II
Основе информатике У – колоквијум II
Методика природе и друштва У
Методика упознавања околине ПВ
Дидактика ДВ
Дидактика У – колоквијум II (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум II (поправни)

 


Резултати испита одржаних у децембру 2018. године.

Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности – поновљени колоквијум 2 – У
Увод у педагогију
Породична педагогија
Педагогија слободног времена
Педагошка психологија – колоквијум (поправни)
Развој и учење – колоквијум (поправни)
Основе математике I – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ – колоквијум II
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – колоквијум II
Породица и савремено друштво – колоквијум
Академско писање – колоквијум ПВ ДВ
Увод у проучавање књижевности, поновљени други колоквијум, ДВ
Увод у проучавање књижевности, поновљени други колоквијум, ПВ дошколовање
Увод у проучавање књижевности, поновљени други колоквијум, ПВ
Академски енглески језик – колоквијум (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум II
Дидактика У – колоквијум II
Основе математике 2 – У II година први поправни колоквијум
Елементарни математички појмови – ПВ I година први поправни колоквијум
Модели организације у домовима – I поправни колоквијум
Енглески језик струке – колоквијум I (поправни)
Филозофија са етиком – поправни колоквијум
Основе информатике ПВ, ДВ –  колоквијум I (поправни)
Основе информатике У – колоквијум I (поправни)
Методологија педагошких истраживања – испит ОАС
Увод у проучавање књижевности – II колоквијум ДВ друга година
Увод у проучавање књижевности – II колоквијум ПВ четврта година, дошколовање
Социологија образовања – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности – колоквијум II
Енглески језик струке – колоквијум I
Говорне вештине и комуникација – колоквијум
Основе математике I У – колоквијум I
Основе математике 2
ИКТ у настави – писмени
Методика рада домског васпитача – колоквијум I (поправни)
Школска и породична педагогија – други колоквијум
Основе математике I и II (писмени)
Методика наставе српског језика и књижевности – I колоквијум
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Инклузивно образовање-теорија и пракса ПВ (мастер) – колоквијум I
Инклузивно образовање-теорија и пракса ДВ (мастер) – колоквијум I
Инклузивно образовање-теорија и пракса У (мастер) – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II
Академски енглески – колоквијум I
Академско писање – колоквијум (прва група)
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – колоквијум SPSS
Интеракције и комуникације у васпитном раду ПВ – I колоквијум
Интеракције и комуникације у васпитном раду ДВ – I колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика рада домског васпитача – колоквијум I