Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Резултати испита


Резултати испита одржаних у октобру 2018. године.

Методологија педагошких истраживања
Зелени путокази – дошколовање
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Општа хигијена
Општа хигијена – дошколовање
Екологија
Педагошка психологија
Рани развој и учење
Развојна психологија
Књижевност за децу У
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности  У
Увод у проучавање књижевности  ПВ
Увод у проучавање књижевности  ДВ
Увод у историју српске књижевности 2 ПВ
Српски језик ПВ, ДВ
Књижевност за децу У – завршни део
Књижевност за децу У – додатни рок
Развој и учење – усмени
Развојна психологија – усмени
Педагошка психологија – усмени
Основе природних наука У
Књижевност за децу ПВ – додатни рок
Књижевност за децу ПВ
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ  (IV година и дошколовање)
Српски језик 2
Социологија и Социологија образовања
ICT у настави У – мастер
Информатика у образовању
Психотерапијске технике у васпитном раду
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум
Српски језик
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика У – пренет испит
Предшколска педагогија
Курикулуми предшколског васпитања
Дечје игре и стваралаштво
Методика васпитно-образовног рада

 


Резултати испита одржаних у септембру 2018. године.

Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методологија педагошких истраживања
Академско писање – писмени
Основе социјалне педагогије
Развојна психологија
Филозофија са етиком У
Филозофија са етиком ПВ
Филозофија са етиком ДВ
Филозофија васпитања
Реторика ПВ
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Методика наставе српског језика и књижевности
Књижевност за децу ПВ – писмени
Развојне кризе и мантално здравље ППМ
Интеракција и комуниукација у васпитном раду ППМ
Интеракција и комуниукација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Психологија менталног здравља
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Екологија
Енглески језик струке У
Енглески језик У – писмени
Психологија менталног здравља
Педагошко саветовање у васпитном раду
Методика рада домског васпитача
Основе домске педагогије
Предшколска дидактика
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ  (IV година и дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у историју српске књижевности I
Елементарни математички појмови (септембар 2)
Основи математике II (септембар 2)
Основи математике I (септембар 2)
ICT у настави
Основе информатике
Рани развој и учење
Педагошка психологија
Методологија педагошких истраживања – колоквијум
Књижевност за децу – У, завршни део
Увод у историју српске књижевности 2
Основе комуникологије – У
Књижевност за децу ПВ – завршни
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Општа хигијена
Основе природних наука
Развојна психологија У
Развојна психологија ПВ, ДВ
Српски језик – септембар
Књижевност за децу – У, писмени испит
Увод у проучавање књижевности – завршни – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни – IV година и ДОШКОЛОВАЊЕ
Филозофија са етиком
Реторика
Филозофија васпитања
 Српски језик 1 – писмени део испита
 Социологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Интеркултурално образовање
Конструктивно решавање сукоба
Увод у педагогију
Српски језик
Дидактика У – пренет испит
Дидактика У
Дидактика ДВ
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум (допуна)
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методика наставе српског језика и књижевности
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Методологија педагошких истраживања – испит У
Методологија педагошких истраживања – испит ПВ
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методика рада домског васпитача – колоквијум
Предшколска дидактика
Информатика у образовању
Психологија менталног здравља
Психолошко саветовање у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
 Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – изборни
Увод у историју српске књижевности 3 – изборни
Методика наставе музичке културе
Елементарни математички појмови
Енглески језик струке писмени испит – У – 1 година
Енглески језик струке писмени испит – У – 2 година
Елементи математичке анализе
Основи математике 1
Основи математике 2
Зелени путокази
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Основе информатике
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста