Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Резултати испита


Резултати испита одржаних у јуну 2018. године:

Развојна психологија
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Дидактика – испит
Методика наставе музичке културе – поправни и II колоквијум
Дидактика У – студенти са пренетим испитом
Дидактика У – колоквијум IV (поновљен)
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Српски језик, ПВ и ДВ
Методика упознавања околине – ПВ
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS У
Српски језик 2
Методологија педагошких истраживања – испит У
Филозофије са етиком
Филозофије васпитања
Реторике
Развојна психологија ДВ – I година
Развојна психологија ПВ – I година
Увод у педагогију
Еуклидска геометрија – колоквијум II
Општа хигијена
Основе природних наука ДВ
Екологија
Основе природних наука ПВ
Инклузија у образовању
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ IV година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – усмени ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Књижевност за децу – писмени испит У
Дидактика ДВ
Методикa наставе природе и друштва  У – Испит III година
Методологија педагошких истраживања – испит ПВ и ДВ
Педагогија слободног времена
Породична педагогија ДВ
Школска и породична педагогија ДВ
Методика наставе српског језика и књижевности
Основе комуникологије – поправни колоквијум
Српски језик I – писмени
Енглески језик – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Педагошка комуникологија
Предшколска дидактика
Методика рада домског васпитача
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Курикулум предшколског васпитања – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика васпитног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Општа хигијена дошколовање
Методологија педагошких истраживања – SPSS ПВ и ДВ
Методологија педагошких истраживања – статистика ПВ и ДВ
Психологија менталног здравља – дошколовање
Психологија менталног здравља – изборни
Увод у историју српске књижевности III У
Психолошко саветовање у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Психопатологија детињства и младости
Психологија комуникације
Основи математике 1
Основи математике 2

 

Резултати испита одржаних у мају 2018. године:

Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ IV ГОДИНА И ДОШКОЛОВАЊЕ
Еуклидска геометрија 1. колоквијум
 Књижевност за децу – поправни II колоквијум – У
 Педагошка психологија 
 Развој и учење деце раних узраста
Елементарни математички појмови
Развојна психологија поправни колоквијум У
Развојна психологија поправни колоквијум ПВ
Развојна психологија поправни колоквијум ДВ
Увод у историју српске књижевности У, ПВ
Дидактика ДВ – колоквијум IV
Дидактика У – колоквијум IV
Књижевност за децу ПВ – колоквијум II (поправни)
Академско писање – испит ПВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Методологија педагошких истраживања – Статистика (колоквијум ПВ и ДВ)
Књижевност за децу – колоквијум 2 – У
Основе социјалне педагогије – колоквијум
Увод у историју српске књижевности 2 – поновљени колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – други поправни колоквијум
Интеракција и комуникација у васпитном раду – II колоквијум
Психологија менталног здравља – II колоквијум
Информатика у образовању – 2 колоквијум
Социологија – поправни колоквијум
Методика наставе музичке културе други колоквијум
Информатика у образовању У – колоквијум I (поправни)
Енглески језик ПВ – колоквијум II
Енглески језик ДВ – колоквијум II
Психотерапијске технике у васпитном раду – колоквијум II
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум I (поправни)
Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум II
Основе физичког и здравственог васпитања – предиспитне обавезе
Основе физичког и здравственог васпитања – поправни колоквијум и квиз 5
Књижевност за децу ПВ – колоквијум II
Енглески језик У – колоквијум II
Основе физичког и здравственог васпитања – резултати 5. квиза и 2. колоквијума ДВ
Основе физичког и здравственог васпитања – предиспитне обавезе
Интеракција и комуникација у васпитном раду (ППМ)
Развојне кризе и ментално здравље (ППМ)
Основе комуникологије – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – Статистика колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности
 Основе физичког и здравственог васпитања – Резултати 4. квиза
 Увод у историју српске књижевности 2 – изборни предмет – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
 Академско писање – колоквијум
Психологија менталног здравља – колоквијум I (поправни)
Основи математике II