FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJA

Datum ažuriranja: 17.1.2018.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj


Online upitnik Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi istraživanja migracije studenata.
Ovo istraživanje, koje sprovodi Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, ima za cilј da istraži planove studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i njihovim stavovima u vezi odlaska iz zemlјe.

Upitnik je dostupan na sledećoj adresi: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/


Obaveštavaju se studenti svih nivoa studija da je rok za prijavu ispita za vanredni februarski i vanredni martovski ispitni rok od 1. do 5. februara 2018. godine, odnosno od 1. do 5. marta 2018. godine


Dimanika uplate školarine u školskoj 2017/2018. godini


Uslovi upisa u drugu, trecu i četvrtu godinu osnovnih akademskih studija, i u drugu godinu master akademskih studija na studijskom programu Master vaspitač u domovima u školskoj 2017/2018. godini


Obaveštenje za studente četvrte godine o podeli u grupe za realizaciju vežbi u šk. 2017/2018.

OAS Učitelj
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


Obaveštenje za studente treće godine o podeli u grupe za realizaciju vežbi u šk. 2017/2018.

OAS Učitelj
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama


Obaveštenje o upisu kandidata na studijske programe u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Obaveštenje za upis kandidata na slobodna mesta na studijskim programima Učitelj i Vaspitač u domovima za prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2017/2018. godinu

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija


Obaveštenje za zainteresovane kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, da se mogu upisati u četvrtu godinu studija na nov akreditovan četvorogodišnji Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač, u statusu studenta koji plaća školarinu.

Obaveštenje za zainteresovane učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme), da se mogu upisati u treću godinu osnovnih akademskih studija na studijskim programima:
1. Učitelj, za sticanje stručnog naziva diplomirani učitelj (četvorogodišnje studije)
2. Vaspitač u predškolskim ustanovama, za sticanje stručnog naziva diplomirani vaspitač (četvorogodišnje studije)


Obaveštenje za zainteresovane kandidate koji su završili trogodišnje osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama (180 ESPB) da se mogu upisati u četvrtu godinu studija na nov akreditovan četvorogodišnji Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB) za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač, u statusu studenta koji plaća školarinu.

Obaveštenje za zainteresovane nastavnike predmetne nastave da se mogu upisati na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.
Katedra za filološke nauke
Raspored konsultacija u zimskom semestru 2017/2018.


 

Br.

 

Nastavnik

 

Dan

 

Vreme

1.

Prof. dr Violeta Jovanović

sreda

11.00 – 12.30

2.

Prof. dr Ilijana Čutura

ponedelјak

13.00 – 15.00

3.

doc. dr Branko Ilić

utorak
sreda

10.30 – 11.30
12.30 – 13.30

4.

Nina Marković

 utorak

12.30 – 14.30

5.

doc. dr  Ivana Ćirković-Miladinović

ponedelјak
petak

14.00 15.00
14.00 – 15.00

6.

Marija Stanojević

sreda

11.35 – 13.00

7.

Marija Đorđević

ponedelјak
sreda

12.30 13.30
12.30 13.30

8.

dr Vera Savić

ponedelјak
sreda

12.30 13.30
12.30 13.30
TERMINI KONSULTACIJA
(u letnjem semestru 2017)

Prof. dr Aleksandar Ignjatović

Ponedelјkom od 08:00 do 9:00
Utorkom od 12:30 do 13:30
Sredom od 13:00 do 14:00

Email adresa: aleksig79@yahoo.com


Obrasci za studente

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija (studijski program: Master učitelј, Master vaspitač u predškolskim ustanovama i Master vaspitač u domovima) da su aktivirani nalozi u okviru e-student aplikacije. Za početnu lozinku je postavlјen JMBG studenta.


Termini konsultacija - Katedra za didaktičko metodičke nauke


Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.


Odluka o uslovima za upis u narednu godinu studija


Odluka o utvrđivanju broja ispitnih rokova


Obaveštenje o prijavi ispita u vanrednim ispitnim rokovima

Prijava ispita u odobrenim vanrednim ispitnim rokovima za studente osnovnim i master akademskih studija, vrši se elektronski, pristupom eStudent servisu.


Obaveštenje brucošima o pristupu eStudent servisu (pristup, uplata školarine, prijava ispita)
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.Licu sa stečenim prvim stepenom visokog obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama u trogodišnjem trajanju i obimu od 180 ESPB omogućuje se upis na Studijski program osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Obaveštenje o umanjenju školarine
Odluka o priznavanju diplomskog-završnog rada


Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.

Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.


Obaveštenje o upisu studenata koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).

Obaveštenje o upisu u četvrtu godinu studija na nov akreditovan studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama (240 ESPB)


 


OSTALA OBAVEŠTENJAIspiti iz izbornih predmeta Ekologija i Opšta higijena biće održani u sredu, 24. januara, sa početkom u 12 sati

Ispit iz Osnova prirodnih nauka za studente smera DV, u sredu, 24. januara, umesto u 10 počeće u 12 sati

Ispit iz izbornog predmeta Zeleni putokazi biće održan u petak, 26. januara, u 12 sati (umesto u 10 h)


OBAVEŠTENјE
Za studente koji polažu ispite u januarskom ispitnom roku kod doc. dr Bilјane Stojanović, a nisu položili kolokvijume (iz predmeta: OSNOVE DOMSKE PEDAGOGIJE, METODIKA RADA DOMSKOG VASPITAČA, PREDŠKOLSKA DIDAKTIKA, PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA). Kolokvijumi će biti održani
22. januara 2018. u 10 časova.


Usmeni deo ispita iz Razvojne psihologije održaće se 15. janura u 15h


Ispit iz Akademskog engleskog jezika održaće se u dva termina:
- 22.01. 2018. u 10.00 sati za one koji su položili test, papolažu samo usmeni deo ispita;
- 24.01.2018. u 10.00 sati za one koji polažu samo test ili i test i usmeni deo ispita.

Predmetni nastavnici


Studenti koji nisu položili kolokvijume kod prof. Emine Kopas-Vukašinović, a planiraju da u  februarskom  roku  polažu ispite, polagaće kolokvijume 12. februara u 10.00 časova.


Ispit iz predmeta: Filozofija sa etikom, Retorika i Filozofija vaspitanja održaće se 26. 01. 2018. prema sledećem rasporedu:

Filozofija sa etikom: Studenti sa neparnim brojem indeksa, od 10.30 - 11.15. Studenti sa parnim brojem indeksa od 11.30- 12.15
Retorika i Filozofija vaspitanja od  12.30- 13.15

Studenti koji se opredele za usmeno ispitivanje mogu polagati posle održanog pismenog ispita

Napomena: Na ispit mogu izaći samo studenti koji su prijavili ispit.


Obaveštenje za studente osnovnih studija, smer Učitelj, koji su položili pismeni ispit iz Opšteg engleskog jezika (2. semestar): Usmeni ispit iz Opšteg engleskog jezika održaće se 18.01.2018. u 9.00 sati.
Dr Vera Savić


Obaveštavaju se studenti koji žele da polažu ispit, 03.03.2018.godine, za dobijanje sertifikata o poznavanju nemačkog jezika  da prijave (ime, prezime, kontakt telefon, mesto polaganja: Jagodina, Fakultet pedagoških nauka) šalju na mejl ena.stojanovic@boskovic.edu.rs. O uslovima I načinu plaćanja biće blagovremeno obavešteni.


"Januarski ispitni rok - OBAVEŠTENјE O PROMENI TERMINA ISPITA

Upis ocena i usmeni delovi svih ispita kod doc. dr Nenada Vulovića obaviće se u četvrtak 11.januara od 11.00h.

Test iz Metodičkog praktikuma matematike i ispit u celosti iz Metodike razvoja početnih matematičkih pojmova održaće se u četvrtak 11.januara od 11.00h."


 

Ispit iz Osnova komunikologije (U) kod prof.dr Marka Ðorđevića, umesto 16.01.2018. u 10 časova, biće održan 01.02.2018. u 11 časova.
Ispit iz Medijske pismenosti kod prof.dr Marka Đorđevića, umesto 18.01.2018. u 10 časova, biće održan 22.01.2018. u 12 časova.


Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za Pripremni kurs (ispita za dobijanje sertifikata poznavanja nemačkog jezika) da će ispit biti održan 03. 03. 2018 u prostorijama našeg fakulteta i da je rok za prijavu ispita do kraja januara. Detaljnije informacije u vezi prijavljivanja  i troškova ispita možete videti na sajtu www.beograd-oesterreichinstitut.rs ili klikom na link https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs/ucenje-nemackog-na-austrijskom-institutu/ispiti-za-austrijsku-jezicku-diplomu-oesd/nasa-ponuda-ispita/prijava-za-polaganje-ispita/id-ispita/190519/. Prilikom prijavljivanja treba paziti na nivo koji želite da polažete (A1, A2, B1, B2).


Januarski ispitni rok, promena termina ispita:

Ispit predmeta Metodika nastave matematike održaće se 11. januara sa početkom u 13.00h (a NE u 10.00h).
Ispiti predmeta Metodika matematike u starijim razredima OŠ i Kreativnost i darovitost u nastavi matematike održaće se 17. januara sa početkom u 12.00h.


Obavestenje o nadoknadi casova - doc. dr Vesna Petrovic

Konsultacije iz predmeta Učenje i razvoj dece ranih uzrasta
održavaće se svakog radnog dana počevši
od 10. januara do 24. januara
u terminu od 12:00 do 13:30.

Konsultacije iz predmeta Pedagoska psihologija
održavaće se
svakog radnog dana počevši od 10. januara do 25. januara
u terminu od 13:30 do 15:00h.


Obaveštenje za studente master studija, svih smerova: Ispit iz Akademskog engleskog jezika održaće se u janarskom ispitnom roku u ponedeljak, 22. januara 2018. u 10.00 sati. Predmetni nastavnici


TERMINI ZA KONSULTACIJE
U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

Termini za konsultacije kod prof. dr Aleksandra Ignjatovića biće   ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 12:00 do 13:00.

E-mail adresa za kontakt: aleksig79@yahoo.com   

Termini za konsultacije kod saradnika u nastavi Bobana Jankovića biće ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 13:00 do 14:00.

E-mail adresa za kontakt: boban_jankovic@hotmail.com


 

TERMINI ZA KONSULTACIJE
U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

 

Termini za konsultacije kod prof. dr Aleksandra Ignjatovića biće   ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 12:00 do 13:00.

E-mail adresa za kontakt: aleksig79@yahoo.com   

Termini za konsultacije kod saradnika u nastavi Bobana Jankovića biće ponedelјakom od 14:30 do 15:30 i sredom od 13:00 do 14:00.

E-mail adresa za kontakt: boban_jankovic@hotmail.com


Obaveštenje o naknadnoj prijavi ispita - master akademske studije


Obaveštavaju se studenti master studija smerova predškolski vaspitač i domski vaspitač da se termin ispita u okviru predmeta Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa pomera sa 14.30  na 12.00  časova istoga dana u martovskom ispitnom roku.


Časovi u okviru predmeta Konstruktivno rešavanje sukoba za studente druge godine sva tri smera održavaće se četvrtkom od 16.30 časova.

 

OBAVEŠTENјE ZA STUDENTE DRUGE GODINE
NA SMEROVIMA UČITELj I VASPITAČI U DOMOVIMA
O ODRŽAVANјU ČASOVA IZ DIDAKTIKE U PROLEĆNOM SEMESTRU
Časovi se održavaju dvonedeljno.
Učitelji:
UTORKOM   od  13. 30 – 16.05  (3 časa)
ČETVRTKOM  9.00 – 9.45   (1 čas)
Domski vaspitači:
UTORKOM    od  10.50 – 13.25  (3 časa)
SREDOM  od  14.30 – 15.15  (1 čas)
DATUMI  ODRŽAVANјA :  7-8-9. II,  21-22-23. II,  7-8-9. III,  21-22-23. III,  28-29-30. III,  11-12-13. IV, 18-19-20.IV


Likovne tehnike

Podsetnik - uputstvo za pripremu ispitnog rada

Izborni predmet "Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji" će se drzati svake druge nedelje od 12:40 do 17:55. Prvo predavanje je 14.2.2017.


Predavanja iz predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa za studente na smeru Učitelj – master, održavaju se petkom od 14.30 do 16.05h, na molbu studenata.


Predavanja iz predmeta Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa za studente na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama – master, održavaju se petkom od 17.00 do 18.35h, na molbu studenata.


Obaveštenje za studente na master programu Obrazovanje profesora predmetne nastave da će predavanja iz predmeta Metodika nastave početi od ponedeljka, 24.10.2016. godine.

Obaveštavaju se svi studenti master studija da će se časovi predavanja i vežbi iz Akademskog engleskog jezika za sve smerove izvoditi samo u terminu predviđenom rasporedom sredom od 16.30 do 19.30.

Predmetni nastavnici


Časovi iz Izbornog predmeta 3 - Detinjstvo i prava deteta održavaće se SREDOM od 16h i 5min do 18h i 30min.


Obaveštavaju se studenti da je termin konsultacija kod prof. dr Emine Kopas-Vukašinović  sredom od 16.00 do 17.00 časova.


Odluka br. 01-203/1 od 31.1.2013. godine o priznavanju diplomskog-završnog rada kao završnog rada na master akademskim studijama

Odluka br. 01-2229/1 od 19.5.2016. godine o priznavanju diplomskog-završnog rada kao završnog rada na master akademskim studijama

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle