Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (36 ЕСПБ)


Распоред испита у септембарском II року


Пријаве испита су од 1. до 5. у месецу.

 Распоред испита за полазнике ППМ у октобарском року 2018.

 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.

Извод из прегледа календара рада за школску 2017/2018. годину. – Испитни рокови до краја школске 2017/2018. године, у складу са одлукама Наставно-научног већа Факултета.

Пријавни лист
Одлука Факултета
Одлука Сената Универзитета
 Програм ППМ
Допуна Програма ППМ
Одлука Сената Универзитета
Листа предмета

ЦЕНОВНИК

Образац пријаве за полагање испита за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: PPM,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина