Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (36 ЕСПБ)

 Распоред испита у децембарском року 2018.ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019. ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ ОД 24.12. ДО 27.12.2018. ГОДИНЕ

Пријаве испита су од 1. до 5. у месецу.

 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.

Извод из прегледа календара рада за школску 2017/2018. годину. – Испитни рокови до краја школске 2017/2018. године, у складу са одлукама Наставно-научног већа Факултета.

Пријавни лист
Одлука Факултета
Одлука Сената Универзитета
 Програм ППМ
Допуна Програма ППМ
Одлука Сената Универзитета
Листа предмета

ЦЕНОВНИК

Образац пријаве за полагање испита за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: PPM,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина