Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

др Јелена Спасић

Име, средње слово, презиме:
Звање:
Датум рођења:
Ужа научна односно уметничка област:
Катедра:
Кабинет:
Телефон:
е-mail:
Консултације:

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Академска каријера

Промена Година Институција Област

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

Остале активности

Учешће на пројектима:
Усавршавања:
Област Интересовања:
Чланства у организацијама:
Остали подаци: