FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
 
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 

Probni prijemni ispitOBAVEŠTENјE

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 17. juna 2017. godine u 9 časova, za sve zainteresovane kandidate, organizuje probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Probni prijemni ispit obuhvata:

- Polaganje testa is Osnovne pismenosti: 9:00 - 9:45 časova
- Polaganje testa iz Razumevanja pročitanog: 10:00 – 11:30 časova
- Provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti: od 12 časova

Nakon provera sposobnosti na probnom prijemnom, svi zainteresovani kandidati moći će da prisustvuju analizi testa Razumevanja pročitanog sa uputstvima za rešavanje ovakve vrste testa.

Cena probnog prijemnog ispita je 1.500,00 dinara, a novac se uplaćuje na žiro račun fakulteta 840–1292666–93, poziv na broj: PP/17.

Rok za prijavlјivanje zainteresovanih kandidata je do 15. juna 2017, a kandidati uz prijavu dostavlјaju dokaz o uplati.

Prijavlјivanje se vrši elektronskim putem, slanjem prijemnog formulara i skenirane uplatnice na mail probniprijemni@gmail.com, ili lično, predajom prijemnog formulara i uplatnice tehničkom sekretaru Fakulteta, Koštani Ivković, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.Preuzmi Prijemni formularProgram prijemnog ispita