FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
 
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2017/2018  
Prijemni ispit 2016/2017  
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj
Datum poslednjeg ažuriranja: 12.7.2016. 15:09


UPIS / PRIJEMNI ISPIT 2016/2017.

Rang lista kandidata za dopunu upisa u prvu odinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini


Obaveštenje za upis kandidata na studijskim programima u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017.

Obaveštenje za upis na slobodna mesta na studijskom programu VASPITAČ U DOMOVIMA u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017.


Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2016/2017. - I upisni rok:

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini - Studijski program: Učitelj

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini - Studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini - Studijski program: Vaspitač u domovima


Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2016/2017. - I upisni rok:

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini - Studijski program: Učitelj

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini - Studijski program: Vaspitač u predškolskim ustanovama

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini - Studijski program: Vaspitač u domovima


Spisak kandidata po komisijama sa rasporedom prostorija procenu socijalnih veština na prijemnom ispitu - 2.7.2016.
Raspored komisija za procenu socijalnih veština-po prijemnom broju kandidata - 2.7.2016.Spisak kandidata sa rasporedom prostorija na prijemnom ispitu za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017. godinuSpisak kandidata koji nisu zadovoljili na proceni sklonosti i sposobnosti
Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnostiRang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2016/2017. godina po opštem uspehu u srednjoj školi - I upisni rok:

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u domovima
Rezultati probnog prijemnog ispita


Rezultati testa osnovne pismenosti
Rezultati testa razumevanja pročitanog
Komentari i uputstva sa probnog prijemnog
Pogledajte stranicu pripremne nastave za prijemni ispit 2016/2017.


OBAVEŠTENJE
Nakon provera sposobnosti na probnom prijemnom, svi zainteresovani kandidati moći će da prisustvuju analizi testa Razumevanja pročitanog sa uputstvima za rešavanje ovakve vrste testa.


Probni prijemni ispit

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 19. juna 2016. u 9 časova, za sve zainteresovane kandidate, organizuje probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).


Probni prijemni ispit obuhvata:

- Polaganje testa is Osnovne pismenosti: 9:00 - 9:45 časova

- Polaganje testa iz Razumevanja pročitanog 10:00 – 11:30 časova

- Provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti: od 12 časova

Cena probnog prijemnog ispita je 1.500,oo dinara, a novac se uplaćuje na žiro račun fakulteta 840-1292666-93, poziv na broj: PP/16.

Probni prijemni ispit je besplatan za kandidate koji pohađaju pripremnu nastavu, dok ostali zainteresovani kandidati polaganje ovog ispita plaćaju.

Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je do 15. juna 2016, a kandidati uz prijavu dostavljaju dokaz o uplati.

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, slanjem prijemnog formulara i skenirane uplatnice na mail pefjagodina@pefja.kg.ac.rs, ili lično, predajom prijemnog formulara i uplatnice tehničkom sekretaru Fakulteta, Koštani Ivković, svakog radnog dana od 8 -15 časova.Preuzmi prijemni formular


Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita

Odluka o utvrđivanju rokova i termina za sprovođenje upisa studenata za školsku 2016/2017. godinu

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/2017. godinu

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač R. Srbija za školsku 2016/2017. godinu.
Program Prijemnog ispitaPripremna nastava - obaveštenje
Prijemni formular
Raspored časova pripremne nastave


Pre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
Razumevanje pročitanog


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.