FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
Cenovnik  
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2017/2018  
Prijemni ispit 2016/2017  
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 

Prijemni ispitPRIJEMNI ISPIT 2013/2014. godineMaster akademske studije :


Preliminarna rang lista - master (drugi konkursni rok)
Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2013/2014. godinu - Drugi konkursni rok

Konačna rang lista za upis na master akademske studije 2013/2014.
Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku školske 2013/2014. godine
Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2013-2014. godinuOsnovne studije:

Konačna rang lista - U
Konačna rang lista - PV
Konačna rang lista - DV


Obaveštenje za popunu slobodnih mesta na studijskom programu Vaspitač u domovima

Preliminarna rang lista - U
Preliminarna rang lista - PV
Preliminarna rang lista - DV

Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proceni sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu - U
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu - PV
Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu - DV


Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2013/2014. godinu

Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnosti

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2013/2014. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu svih vrsta i nivoa studija za školsku 2012/2013. godinu, na Univerzitetu u Kragujevcu

Afirmativna akcija upisa studenata Romske nacionalnosti na visokoškolske ustanove u Republici SrbijiPre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju
-Literatura za prijemni
-Uputstvo za čitanje literature

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
1. Jezero Čad
2. Patike
3. Policija

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.

Pripremna nastava za upis studenata u školskoj 2013/2014. godini
Formular za prijavu pripremne nastave
Raspored časova pripremne nastave
Studenti na doškolovanju:

Obaveštenje o upisu studenata sa završenom Pedagoškom akademijom-doškolovanje

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle