FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
Cenovnik  
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2017/2018  
Prijemni ispit 2016/2017  
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 

Prijemni ispitPRIJEMNI ISPIT 2012/2013. godine

Master akademske studije :

Preliminarna rang lista-master (drugi konkursni rok)
Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2012/2013. godinu (drugi konkursni rok)

Obaveštenje o upisu-master
Konačna rang lista-master
Preliminarna rang lista

Sprovođenje konkursa za upis kandidata na master akademske studije za školsku 2012/2013. godinu
Osnovne studije:


Konačna rang lista-studijski program:Učitelj
Konačna rang lista-studijski program:Vaspitač u predškolskim ustanovama
Konačna rang lista-studijski program:Vaspitač u domovima


Preliminarna rang lista U
Preliminarna rang lista PV
Preliminarna rang lista DV


Raspored komisija za procenu socijalnih veština-po prijemnom broju kandidata
Raspored polaganja prijemnog ispita-po prijemnom broju
Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proveri sklonosti i sposobnosti

Rang lista prijavljenih kandidata-učitelj
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u domovima
Rang lista prijavljenih kandidata-vaspitač u predškolskim ustanovamaUputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2012/2013. godinu
Uputstvo za sprovođenje zajedničkog  Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač  Republika za školsku 2012/2013. godinu
Termini konkursnih rokova za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika školske 2012/13. godine
Sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2012/2013. godinu
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Univerzitetske komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu svih vrsta i nivoa studija za školsku 2012/2013. godinu, na Univerzitetu u Kragujevcu
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje javnog Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih i master akademskih studija u školskoj 2012/2013. godini, na Pedagoškom fakultetu u Jagodini


Pre polaganja prijemnog ispita kandidati, osim onih koji su završili srednje obrazovanje prosvetne struke, podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju
-Literatura za prijemni
-Uputstvo za čitanje literature

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.Studenti na doškolovanju:

Obaveštenje o upisu studenata sa završenom Pedagoškom akademijom-doškolovanje
Vreme doškolovanja-učitelji
Vreme doškolovanja-predškolski vaspitači
Vreme doškolovanja-domski vaspitači

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle