FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
 
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2017/2018  
Prijemni ispit 2016/2017  
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj
Datum poslednjeg ažuriranja: 15.9.2017.


UPIS / PRIJEMNI ISPIT 2017/2018.
Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija - drugi konkursni rok

Konačna rang lista - OAS Vaspitač u domovima

Drugi konkusni rok za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija


 

Rang lista kandidata koji su prijemni položili na Učiteljskim/Pedagoškim fakultetima za dopunu upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Rang lista kandidata za dopunu upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija - OAS Učitelj

Rang lista kandidata za dopunu upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija - OAS Vaspitač u domovima


Konačne rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2017/2018. - I upisni rok:

Konačna rang lista - OAS Učitelj

Konačna rang lista - OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

Konačna rang lista - OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama (afiramtivne mere)

Konačna rang lista - OAS Vaspitač u domovima

 


 

Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2017/2018. - I upisni rok:

Preliminarna rang lista - OAS Učitelj

Preliminarna rang lista - OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

Preliminarna rang lista - OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama (afiramtivne mere)

Preliminarna rang lista - OAS Vaspitač u domovima


Raspored komisija za procenu socijalnih veština - po prijemnom broju kandidata


Spisak kandidata koji nisu zadovoljili na proceni sklonosti i sposobnosti


Obaveštenje o upisu kandidata na studijske programe u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Obaveštenje za upis kandidata na slobodna mesta na studijskim programima Učitelj i Vaspitač u domovima za prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu


Raspored grupa i prostorija za proveru sklonosti i sposobnosti


Rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija školska 2017/2018. po opštem uspehu u srednjoj školi
I upisni rok:

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Učitelj

Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u predškolskim ustanovama


Rang lista prijavljenih kandidata po uspehu u srednjoj školi - Vaspitač u domovima


Rezultati probnog prijemnog ispita - Test osnovne pismenosti

Rezultati probnog prijemnog ispita - Test razumevanja pročitanogKonkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2017/2018. godinu

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija


Pogledajte stranicu PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.


UČITELJI DEFICITARNI: U Jagodini mesta za 210 studenata ("Kurir" 8.6.2017. godine)


UČITELJI I VASPITAČI POSTAJU DEFICITARAN KADAR (Nacionalna služba za zapošljavanje)

Program Prijemnog ispitaPre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
Razumevanje pročitanog


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.