FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Vodič za buduće studente  

Lokacija fakulteta
 
Informator  
 
 
Život u domu - studentski standard  
 
   
   
   
Prijemni ispit - Arhiva  
   
Prijemni ispit 2015/2016  
 
 
 

 

 

 

 

 Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj
Datum poslednjeg ažuriranja: 19.5.2017.


UPIS / PRIJEMNI ISPIT 2017/2018.


Pogledajte stranicu PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.


Probni Prijemni ispit


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 17. juna 2017. godine u 9 časova, za sve zainteresovane kandidate, organizuje probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

Probni prijemni ispit obuhvata:

- Polaganje testa is Osnovne pismenosti: 9:00 - 9:45 časova
- Polaganje testa iz Razumevanja pročitanog: 10:00 – 11:30 časova
- Provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti: od 12 časova

Nakon provera sposobnosti na probnom prijemnom, svi zainteresovani kandidati moći će da prisustvuju analizi testa Razumevanja pročitanog sa uputstvima za rešavanje ovakve vrste testa.

Cena probnog prijemnog ispita je 1.500,00 dinara, a novac se uplaćuje na žiro račun fakulteta 840–1292666–93, poziv na broj: PP/17.

Rok za prijavlјivanje zainteresovanih kandidata je do 15. juna 2017, a kandidati uz prijavu dostavlјaju dokaz o uplati.

Prijavlјivanje se vrši elektronskim putem, slanjem prijemnog formulara i skenirane uplatnice na mail probniprijemni@gmail.com, ili lično, predajom prijemnog formulara i uplatnice tehničkom sekretaru Fakulteta, Koštani Ivković, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Preuzmi prijemni formular

Program Prijemnog ispitaPre polaganja prijemnog ispita kandidati podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) koja je eliminatornog karaktera i sadrži:

1. proveru opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti kandidata;
2. proveru glasovnih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) i smisla za razumevanje književnog teksta;
3. proveru muzičkih sposobnosti koja se sastoji iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju zapamćenih melodijskih i ritmičkih motiva.

Procena sposobnosti:

Procena fizičkih sposobnosti
On-line video snimak
Windows Media Audio/Video file

Procena muzičkih sposobnosti
Procena govornih sposobnosti


Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Elementi prijemnog ispita:
Test osnovne pismenosti
Test razumevanja pročitanog
Intervju

Primeri zadataka za Test razumevanja pročitanog:
Razumevanje pročitanog


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.