FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Naučno-istraživački rad (NIR)  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
Naučni skupovi  
Naučni projekti  
Program stručnog usavršavanja  
Biblioteka  
 
   

 

 

 

 

 

 

U PRIPREMI!

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle