Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina

Aktuelna obaveštenja


Master Profesori predmetne nastave od školske 2018/2019. mogu da predaju u:

  • Osnovnim školama (predmetna nastava)
  • Srednjim stručnim školama
  • Gimnazijama

Na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine Nastavno-naučno veće donelo je odluku da se završni rad na osnovnim akademskim studijama predaje u spiralnom povezu. Ova novina ima za cilj da studentima umanji troškove koričenja rada.


Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija
Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija za sticanje budžetskog ili samofinansirajućeg statusa u školskoj 2018/2019. godini


Obaveštenje – radionica na temu Odlaganje učenja

Studenti koji su prethodno bili na predavanju na temu Odlaganje učenja, i koji su zainteresovani za lični rad na ovom problemu potrebno je da se jave profesorki Vesni Petrović na mail – vmpetrovic@yahoo.com

Ukoliko bude zainteresovanih studenata, radionica bi bila organizovana u četvrtak, 14. juna od 14h  do 16h.


 Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu..


 Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


 Obaveštenje za nastavnike predmetne nastave o upisu na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


 Obaveštenje za učitelje o upisu na Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine Nastavno-naučno veće donelo je odluku da se završni rad na osnovnim akademskim studijama predaje u spiralnom povezu. Ova novina ima za cilj da studentima umanji troškove koričenja rada.


 VAŽNO – Vanredni majski ispitni rok za apsolvente (na osnovnim i master studijama) i polaznike PPM programa

Studenti mogu da prijave ispit u vanrednom, majskom ispitnom roku preko eStudent aplikacije ili uredno popunjenom papirnom prijavom uz uplatu za vanredni ispitni rok (žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940) najkasnije do 03.05.2018. godine (umesto do 30.04.2018).


 

 


OPŠTA OBAVEŠTENjA

 

 


Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija
Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija za sticanje budžetskog ili samofinansirajućeg statusa u školskoj 2018/2019. godini


 Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarski
.


 Odluka o uslovima za upis u narednu godinu studija


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

 Student master akademskih studija, nakon isteka redovnog trajanja studija, ima pravo da polaže ispite i u vanrednim ispitnim rokovima u toku školske godine (oktobarski, novembarski, decembarski, februarski, martovski i majski ispitni rok).
Prijava ispita je od 20. do 25. u mesecu koji prethodi vanrednom ispitnom roku.


 Studentima osnovnih akademskih studija upisanih po odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odobrava se polaganje prenetih ispita iz nastavnih predmeta prethodnih godina studija u vanrednim ispitnim rokovima.


Obrasci (semestralni list, ŠV obrazac, zahtev za izdavanje potvrde o statusu) mogu se preuzeti ovde ili se mogu dobiti u studentskoj organizaciji uz nadoknadu troškova štampe.