Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Актуелна обавештења


Обавештење за студенте мастер академских студија

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и академске 2018/19. године омогућава умањење дела школарине студентима прве године мастер академских студија који су тешког материјалног стања.


Актуелне мобилности Еразмус + програма за студенте и запослене

Oбавештавамо Вас да Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу и ове године организује велики број активности за студенте, у циљу интернационализације Универзитета, унапређивања услова студирања, развоја знања, стицања додатних вештина и предности које су значајне приликом запошљавања, пријављивања на конкурсе за мобилност, академског усавршавања


 Обавештење за студенте на основним, мастер и докторским академским студијама (одобрава се ванредни септембар III испитни рок)


Факултет педагошких наука у Јагодини ће у наредном периоду бити домаћин професорима са европских универзитета, те се овом приликом обавештавају сви заинтересовани о терминима гостујућих предавача


Мастер Професори предметне наставе од школске 2018/2019. могу да предају у:

  • Основним школама (предметна настава)
  • Средњим стручним школама
  • Гимназијама

На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.


Одлука о условима уписа у наредну годину студија
Одлука о условима уписа у наредну годину студија за стицање буџетског или самофинансирајућег статуса у школској 2018/2019. години


Обавештење – радионица на тему Одлагање учења

Студенти који су претходно били на предавању на тему Одлагање учења, и који су заинтересовани за лични рад на овом проблему потребно је да се јаве професорки Весни Петровић на mail – vmpetrovic@yahoo.com

Уколико буде заинтересованих студената, радионица би била организована у четвртак, 14. јуна од 14h  до 16h.


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


 Обавештење за учитеље о упису на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.


 ВАЖНО – Ванредни мајски испитни рок за апсолвенте (на основним и мастер студијама) и полазнике ППМ програма

Студенти могу да пријаве испит у ванредном, мајском испитном року преко еСтудент апликације или уредно попуњеном папирном пријавом уз уплату за ванредни испитни рок (жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: 742371-04940) најкасније до 03.05.2018. године (уместо до 30.04.2018).


 

 


ОПШТА ОБАВЕШТЕЊА

 


Распоред држања друге усмерене активности из Методичког практикума развоја говора – ПВ IV година


Обавештење
за студенте IV године ОАС
Васпитач у предшколским установама

Распоред држања прве усмерене активности из Методичког практикума развоја говора

Обавештавају се студенти IV године основних академских студија на студијском програму Васпитач у предшколским установама да ће заједнички састанак са професорима методика код којих ће реализовати практичне активности током школске 2018/2019. године бити одржан у понедељак 17.9.2018. године у амфитеатру Факултета са почетком у 13 часова.

На састанку ће бити протумачен распоред часова и дата основна упутства о начину рада и реализацији активности у вртићима вежбаоницама.

Продекан за наставу
Проф.др Илијана Чутура

Шеф катедре за дидактичко-методичке науке
Доц.др Оливера Цекић-Јвановић


Обавештење
за студенте IV године ОАС
Учитељ

Обавештавају се студенти IV године основних академских студија на студијском програму Учитељ да ће заједнички састанак са професорима методика код којих ће реализовати практична предавања током школске 2018/2019. године бити одржан у понедељак 17.9.2018. године у амфитеатру Факултета са почетком у 12 часова.

На састанку ће бити протумачен распоред часова и дата упутства о начину рада и реализацији наставе у основним школама вежбаоницама.

Продекан за наставу
Проф.др Илијана Чутура

Шеф катедре за дидактичко-методичке науке
Доц.др Оливера Цекић-Јвановић


Обавештење за студенте III године – Учитељ – Подела у групе

Обавештење за студенте IV године – Учитељ – Подела у групе

Обавештење за студенте IV године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе


Одлука о условима уписа у наредну годину студија
Одлука о условима уписа у наредну годину студија за стицање буџетског или самофинансирајућег статуса у школској 2018/2019. години


 Одобравају се ванредни испитни рокови на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу почев од школске 2016/17. године за полазнике Програма педагошко-психолошко-методичког образовања наставника и студенте по истеку редовног трајања студијских програма на основним и мастер академским студијама (апсолвенте).
Ванредни испитни рокови су новембарски и децембарски
.


 Одлука о условима за упис у наредну годину студија


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 Студент мастер академских студија, након истека редовног трајања студија, има право да полаже испите и у ванредним испитним роковима у току школске године (октобарски, новембарски, децембарски, фебруарски, мартовски и мајски испитни рок).
Пријава испита је од 20. до 25. у месецу који претходи ванредном испитном року.


 Студентима основних академских студија уписаних по одредбама Закона о високом образовању, одобрава се полагање пренетих испита из наставних предмета претходних година студија у ванредним испитним роковима.


Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети овде или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.