Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Обавештења о увиду јавности и јавној одбрани – мастер рад


Јавна одбрана мастер рада – Биљана Милићевић

Јавна одбрана мастер рада – Јеленa Златковић

Јавна одбрана мастер рада – Данијела Стојановић

Јавна одбрана мастер рада – Милица Анђелковић

Јавна одбрана мастер рада – Невена Рајковић

Јавна одбрана мастер рада – Сузана Мишовић

Јавна одбрана мастер рада – Тијана Миновић

Јавна одбрана мастер рада – Марина Стефановић

Јавна одбрана мастер рада – Сања Максимовић

Мастер рад Насиље у основној школи са освртом на дигитално насиље – Марина Милојевић

Мастер рад Студија случаја ученика В. Р. кроз призму инклузивног образовања – Биљана Милићевић

Мастер рад Упис детета у васпитну или развојну групу у предшколској установи: фактори који утичу на одлуку родитеља – Јована Миленковић

Мастер рад Антропометријске карактеристике деце предшколског узраста – Данијела Стојановић

Мастер рад Однос резултата на тестовима моторичких способности и успеха ученика из општеобразовних предмета – Ксенија Кукрић

Мастер рад Улога васпитача у дому ученика у превенцији поремећаја исхране код адолесцената – Стефана ракић Јевтић

Мастер рад Утицај и значај вежби обликовања код деце млађег школског узраста – Тијана Миновић

Мастер рад Заступљеност трчања код деце млађег школског узраста – Сузана Мишовић

Мастер рад Манифестација моторичких способности при различитим условима тестирања – Милица Анђелковић

Мастер рад Агилност деце предшколског узраста – Марина Стефановић

Мастер рад Упис детета у васпитну или развојну групу у предшколској установи: фактори који утичу на одлуку родитеља – Јована Миленковић

Мастер рад Интернет портали у превенцији алкохолизма – Јелена Златковић

Мастер рад Познавање карактеристика завичаја ученика млађег школског узраста – Драгана Ђорђевић

Мастер рад Спортске игре са рекетом као средство рекреације – Невена Рајковић

Мастер рад Радна ангажованост и стрес на раду наставника и директора школа – Биљана Барловац

Мастер рад Пролеће и ефимере –  Сања Максимовић

Мастер рад Наставник рефлексивни практичар – фактор успешне наставе – Катарина Симовић

Мастер рад Однос резултата на тестовима моторичких способности и успеха ученика из општеобразовних предмета – Ксенија Кукрић

Мастер рад Антропометријске карактеристике деце предшколског узраста – Данијела Стојановић

 Јавна одбрана мастер рада – Андријана Јовановић

Мастер радУлога васпитача у дому ученика у превенцији поремећаја исхране код адолесцената – Стефана Ракић-Јевтић

 Јавна одбрана мастер рада – Невена Ћирић

 Јавна одбрана мастер рада – Снежана Косановић

Јавна одбрана мастер рада – Ивана Синђелић

Мастер рад Наставник рефлексивни практичар – фактор успешне наставе – Катарина Симовић

Мастер рад Користи примена природних материјала у Методици ликовног васпитања у раду са децом предшколског узраста – Невена Ћирић

Мастер рад Деформитети стопала деце предшколског узраста – Андријана Јовановић

Мастер рад Развијеност креативног мишљењау односу на ликовни тип предшколског детета – Снежана Костадиновић

Мастер рад Истраживачки приступ при изучавању садржаја о води на предшколском узрасту – Ивана Синђелић