Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Обавештења о увиду јавности и јавној одбрани – мастер рад


Обавештења о јавној одбрани

 


Датум објаве: 16.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Лидија Павловић

Датум објаве: 10.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Сузана Добросављевић

Датум објаве: 28.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Босиљка Цигановић

Датум објаве: 28.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Кристина Јанићијевић

Датум објаве: 28.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Тијана Марић

Датум објаве: 27.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Ивана Петровић

Датум објаве: 27.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Анђела Стевановић

Датум објаве: 27.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Стефан Љубомировић

Датум објаве: 27.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Јована С. Ђорђевић

Датум објаве: 26.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Мирослав Николић

Датум објаве: 21.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Ана Тасић

Датум објаве: 6.9.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Марина Милојевић 

Увид јавности

 


Датум објаве: 18.9.2018.

Мастер рад Брзина ученика млађег школског узраста – Јована Ђорђевић


Датум објаве: 18.9.2018.

Мастер рад Слободно време ученика млађег школског узраста и њихових родитеља – Илија Петровић


Датум објаве: 17.9.2018.

Мастер рад Подстицајно окружење за учење у настави природе и друштва – Стефан Љубомировић


Датум објаве: 13.9.2018.

Мастер рад Разноврсност фауне Србије – Јована Ђорђевић


Датум објаве: 13.9.2018.

Мастер рад Ботаничке баште, акваријуми и зоолошки вртови као наставни објекти – Ивана Петровић


Датум објаве: 13.9.2018.

Мастер рад Специфичности природних ресурса Смедеревске паланке – Анђела Стевановић


Датум објаве: 12.9.2018.

Мастер рад Упознавање деце предшколског узраста са магнетизмом применом истраживачког приступа – Кристина Јанићијевић