Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Обавештења о увиду јавности и јавној одбрани – мастер рад


 Јавна одбрана мастер рада – Андријана Јовановић

Мастер рад Улога васпитача у дому ученика у превенцији поремећаја исхране код адолесцената – Стефана Ракић-Јевтић

 Јавна одбрана мастер рада – Невена Ћирић

 Јавна одбрана мастер рада – Снежана Косановић

Јавна одбрана мастер рада – Ивана Синђелић

Мастер рад Наставник рефлексивни практичар – фактор успешне наставе – Катарина Симовић

Мастер рад Користи примена природних материјала у Методици ликовног васпитања у раду са децом предшколског узраста – Невена Ћирић

Мастер рад Деформитети стопала деце предшколског узраста – Андријана Јовановић

Мастер рад Развијеност креативног мишљењау односу на ликовни тип предшколског детета – Снежана Костадиновић

Мастер рад Истраживачки приступ при изучавању садржаја о води на предшколском узрасту – Ивана Синђелић