Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Обавештења о увиду јавности и јавној одбрани – мастер рад


Обавештења о јавној одбрани

 


Датум објаве: 30.11.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Звездана Петровић

Датум објаве: 28.11.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Ирена Миловановић


Датум објаве: 27.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Дијана Пантић

Датум објаве: 27.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Јована Миловановић

Датум објаве: 27.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Илија Петровић

Датум објаве: 26.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Ивана Рашић

Датум објаве: 22.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Лидија Бабић

Датум објаве: 16.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Лидија Павловић

Датум објаве: 10.10.2018.

Јавна одбрана мастер рада – Сузана Добросављевић 

Увид јавности

 Датум објаве: 27.11.2018.

 Мастер рад  Комуникација и сарадња родитеља и васпитача у функцији у функцији остваривања партнерства породице и предшколске установе – Латинка Вујисић

Датум објаве: 27.11.2018.

Мастер рад  Историјски развој математичког образовања у млађим разредима основне школе у Србији – Чедомир Алексић

Датум објаве: 17.10.2018.

Мастер рад Живот и одрастање даровитих – Ивана Рашић


Датум објаве: 17.10.2018.

Мастер рад Повезано различитих моторичких тестова за процену снаге код деце млађег школског узраста и разлике у односу на пол ученика – Илија Петровић


Датум објаве: 15.10.2018.

Мастер рад Ставови ученика основне школе о различитим модалитетима вежбања са оптерећењем – Дијана Пантић


Датум објаве: 12.10.2018.

Мастер рад Ставови ученица основне школе о различитим модалитетима вежбања са оптерећењем – Јована Миловановић